Pass opp for grøftene

“Utredningen kan legge grunnlaget for en reform på linje med formannskapslovene av 1837, og gir en unik mulighet til å revitalisere lokaldemokratiet og folkestyret – og utvide folkestyret i nye og sterke regioner.” Det var fra høringsuttalelsen fra LO vedrørende Distriktskommisjonens utredning. Sterke ord. Men ikke uten grunn. Distriktskommisjonen er jo SVs baby. Men i […]

Ny Tid

Publisert dato: 29/03/2005

“Utredningen kan legge grunnlaget for en reform på linje med formannskapslovene av 1837, og gir en unik mulighet til å revitalisere lokaldemokratiet og folkestyret – og utvide folkestyret i nye og sterke regioner.” Det var fra høringsuttalelsen fra LO vedrørende Distriktskommisjonens utredning. Sterke ord. Men ikke uten grunn.

Distriktskommisjonen er jo SVs baby. Men i debatten etterpå synes jeg SV blir, i beste fall, uklar. Synd, for vi bør være i front i strategidebatt for demokrati.

Det er mange snubletråder. Både med flertallets og mindretallets innstilling til arbeidsprogram risikerer vi å havne i grøfta, på hver si side riktignok.

Flertallet i landsstyret går for regioner, med nye arbeidsoppgaver, myndighet og ressurser, men avslutter med: “SV går inn for stor lokal valgfrihet når det gjelder størrelsen på disse regionene. Fylkeskommunene bør selv avgjøre om de vil bestå som egne enheter, eller om de vil slå seg sammen med andre fylkeskommuner.”

Det bekrefter, unnskyld meg, de verste myter om SV. Partiet som skal gjøre alle til lags. Og derfor ender på stedet hvil. Sett fra mitt ståsted er dette en variant av dagens fylkeskommuner. Det har intet med regiontenkinga som Distriktskommisjonen presenterte å gjøre. Dersom vi skal overføre makt på næringsutvikling, infrastruktur, samferdsel, forskning og utvikling, ressurs- og arealforvaltning, kultur og så videre kan vi ikke overlate til de enkelte fylkene å finne ut om de vil være for seg sjøl eller gå inn i større regioner. Ved å vedta slike formuleringer kan SV være det partiet som torpederer Distriktskommisjonens forslag.

For det første hindrer en slik mangel på målsetting at vi får flytta ut tilstrekkelig makt. Det er de minste enhetene som da vil legge lista. For det andre umuliggjør det at vi får harmonisert den politisk folkevalgte region og den regionaliserte stat. SV roter seg ut i en særvariant, ja en meget sær variant, hinsides den offentlige debatt for å gjøre programmet mindre kontroversielt. Det pågår en brei og omfattende debatt hvor kommuner, fylker, NHO, LO, KS deltar. SV er i ferd med å parkere i grøfta.

Men mindretallet starter sin dissens med følgende setning: “Det er ikke lenger hensiktsmessig å opprettholde fylkeskommunene.” Jeg er enig, dersom vi erstatter dem med regionstenkinga. Men et slikt utsagn kan sperre for en plan B. Det er ei helt unødvendig setning. SV bør ha sitt politiske mål med å etablere sterke folkevalgte regioner. Men vi må ikke sperre for at den politiske prosess kan ende med plan B. Det er ikke SV alene som avgjør denne prosessen.

Det er i den fella jeg føler at Åge Rosnes og Ivar Johansen går i artikkelen “Hvorfor regioner” i Ny Tid nr. 11. Jeg er enig i deres argumentasjon og begrunnelser for store regioner. Men dersom vi ikke når fram, må vi ikke ende opp i et tonivåsystem med ytterligere sentralisering og byråkratisering av makt. Da må vi utvikle fylkeskommunen. Å avvikle fylkeskommunen uten å ha etablert et regionalt folkevalgt nivå er sjølmål.

Jeg håper at partiets landsmøte greier å se dimensjonene i regionaliseringsdebatten og ikke ender opp med å programfeste at for øvrig kan alle gjøre hva de vil – for da følger ingen makt med. Da blir det ingen omfattende reform. Da starter vi med plan B, utvikling av dagens fylkeskommuner. Og jeg håper at mindretallets forslag blir liggende til grunn for SVs politikk, men at de greier å justere sitt forslag slik at de ikke sperrer for en plan B.

Men visjonene om desentralisere statlig sentralisering av makt, flytte makt fra byråkratiets til politikkens arena ligger i plan A – store folkevalgte regioner. Jeg håper at SV, i likhet med LO, har evnen til å løfte blikket. Det er med en viss spenning jeg imøteser landsmøtets vedtak.

Inge Myrvoll er ordfører i Rana og tidligere stortingsrepresentant for SV

Kommentarer