AFP PHOTO / STEEN ULRIK JOHANNESSEN

Paragrafrytteri og klimakamp


Kan norske politikere tvinges til å endre sin politikk via domstolene? Et initiativ er på gang som potensielt kan få store følger for maktfordelingen i Norge. Politikere og næringsliv er lite begeistret, men, grasrotaktivister øyner håp om et gjennombrudd i miljøpolitikken.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2016-05-12

Foreningen for Grunnloven § 112 ble stiftet høsten 2015. Den arbeider med å forberede et søksmål mot den norske stat. Dette fordi staten går videre med sine planer om å åpne for oljeboring i Arktis/Barentshavet under 23. konsesjonsrunde. Initiativtakerne mener at med den kunnskapen vi i dag har om globale miljøendringer, er regjeringens planer om oljeutvinning i sårbare områder direkte i strid med retten til et sunt miljø. Denne retten ble styrket gjennom revideringen av Grunnloven som fant sted i jubileumsåret 2014, da 200 år med egen konstitusjon ble behørig feiret.

Den folkelige mobiliseringen. Mesteparten av arbeidet til foreningen har frem til nå foregått internt, uten et bredt offentlig engasjement. På et åpent møte i Oslo i mars 2016 ble videre strategi diskutert. Foreningen har to mål, forteller Mari Gjengedal, leder av ungdomsorganisasjonen Spire og en av organisasjonene bak initiativet:

«Vi ønsker å få til et søksmål, men like viktig …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal