Begge bilder, AFP.

Paradoksal bok om fugler

Vi er mange som elsker fuglene og kjenner en nærhet til disse vakre, flyvende skapningene. Jim Robbins er en av dem, og med kjærligheten til fuglene som bakteppe har han skrevet boken Fuglenes vidunderlige verden.

Avatar
Ossavy er scenekunstner og skribent.
Email: ninaossavy@yahoo.no
Publisert: 05.04.2018
Fuglenes vidunderlige verden
Forfatter: Jim Robbins (Oversatt av Gunnar Nyquist)
Cappelen Damm, Norge

Det er ikke fravær av snø som forteller meg at våren kommer. Det er det plutselig nærværet av fuglesang. Fuglesang om våren gir meg et slags løft i brystet, som om noe åpnes opp og lager plass til et luftigere rom inni meg. Et rom som gjør meg helere, gladere og litt mer forhåpningsfull. Jeg tenker: Fuglene er her fortsatt.

Mange fuglearter er i kraftig nedgang over hele verden. De blir færre for hvert år i likhet med insekter og mange andre dyr – som resultat av klimaendringer, habitatsforringelse og bruk av sprøytemidler og kjemikalier. Men ennå er ikke den tause våren her.

Antroposentrisk. Jeg gleder meg til å lese om fuglenes vidunderlige verden. Jeg forventer meg en stor leseopplevelse på linje med  Trærnes hemmelige liv av Peter Wohlleben. Jeg forventer innsikt, overraskelser og ny kunnskap om hvordan fugler samhandler og lever. Etter en lovende introduksjon hvor Robbins skriver at boken blant annet handler om forskning på fugler som har vist at panpsykisme – en form for universell bevissthet – ikke er så usannsynlig som vitenskapen har hevdet, synker forventingene allerede i kapittel én.

Boken handler ikke om fuglenes vidunderlige verden, men om hva fuglene skal kunne gjøre for oss.

Et av problemene er at Robbins gjør seg til talsperson for et ganske ekstremt antroposentrisk natursyn. Gjennom intervjuobjektene sine – og en tilsynelatende total mangel på kritiske spørsmål til dem – beskrives fuglene som en ressursbank som skal stå til rådighet for menneskene, og at vi uten særlige etiske betenkeligheter fritt skal kunne disponere denne etter våre ønsker og behov. Boken handler ikke om fuglenes vidunderlige verden, men om hva fuglene skal kunne gjøre for oss. Fuglene blir i all hovedsak redusert til tjenesteleverandører for vitenskapen og teknologien, og det er gjennom dette at fuglene tilskrives verdi. Jeg synes det er trist lesning. I tillegg oppleves språket klisjéfylt, enkelt, oppramsende og lite inspirert.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer