INTERVJU: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2020-04-02

Aktivisten, urbanisten og historikeren Mike Davis er en viktig tenker på den amerikanske venstresiden og en del av redaksjonsrådet i New Left Review. Davis er kjent for titler som Planet of Slums (2006) og In Praise of Barbarians: Essays against Empire (2007). Han er også kjent for sine kulturkritiske portretter av California i City of Quartz (1990) samt i boken Ecology of Fear (1998), som handler om frykten for katastrofer som fiksjon og virkelighet i Los Angeles. Frykten blir dyrket gjennom alt fra fantasier om invasjoner av romvesener til bekymringer for høyst reelle katastrofer som jordskjelv og raseopptøyer – samt epidemier som smitter fra ville dyr. Boken Monster at Our Door: The Global Threat of the Avian Flu (2015) begynner med beretninger om spanskesyken og følger opp med nye epidemier med et sørlig fokus på hvordan de rammer de svakeste i samfunnet. Sosial urettferdighet er et hovedtema i alle Davis’ tekster, og i artikkelen «Hvem blir glemt i en pandemi?», nylig publisert i The Nation, tar han opp spørsmålet om solidaritet i kjølvannet av koronautbruddet.

NY TID snakker med ham over under trygge omstendigheter – over telefon – og spør hva som opptar ham mest akkurat nå:

«De seneste hendelsene. I dag sprer viruset seg i Gaza og Levanten – der det finnes enorme syriske flyktningleirer som er ekstremt sårbare for virusinfeksjoner. Der hygienen er dårlig og drikkevann blir forurenset, risikerer vi også smitte fra avføring. Dersom viruset får fotfeste i tarmsystemet, er det langt mer dødelig enn en infeksjon i luftveiene – dette vet vi fra griser som har vært utsatt for denne type smitte. I disse dager røper hvert land sine styrker og svakheter. I India prøver Modi å innføre vestlige modeller for sosial distansering, men det er åpenbart vanskelig i et land som er dominert av tette folkemengder og med store slumbefolkninger.»

Vi må utvikle vaksiner og medikamenter

Alle må lære av hverandres strategier. Hvilke viktige lærdommer kan vi trekke så langt?

Utover å teste folk og treffe sikkerhetstiltak må vi utvikle medikamenter mot viruset og spre dem. Her er vi hemmet av en


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?