Grusomhetens teater

Palestina, Portugal, pluralisme

LEDER / Når er mer selvstendig identitet viktig, og ikke?

La meg denne gang ta for meg flere eksempler der identitet er problematisk. Hvem-man-er og hvor-man-hører-til er stadig debattert.

Norges utenriksminister ledet som vanlig Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) – denne gang på Rådhuset i Oslo for et par hundre deltakere, som palestinere, israelere, USA, EU, Russland, FN og andre sentrale land. Anniken Huitfeldt innledet med å presisere at Norge arbeider for at Palestina får sin egen stat – tostatsløsningen. Dette ville på sikt kunne bety at palestinerne får realisert en egen identitet uavhengig av Israel. Huitfeldt understreket samtidig at Norge er en partner for begge partene. Etterpå spurte derfor NY TID i et eget intervju hvordan regjeringen stiller seg til at Israel nylig definerte seks palestinske humanitære organisasjoner som terrororganisasjoner (eller at disse . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Truls Lie
Truls Liehttp:/www.moderntimes.review/truls-lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid. Se tidligere artikler av Lie i Le Monde diplomatique (2003–2013) og Morgenbladet (1993-2003) Se også en del videoarbeid av Lie her.

Byer i krise

GJENOPPBYGGING: Dette bilaget gir krigens raseringer av byer og tettsteder i Ukraina og behovet for gjenoppbygging størst oppmerksomhet.

Utopier om fellesskap

FREMTID: Beveger vi oss mot et internasjonalt samfunn som tar vare på dem som faller utenfor det etablerte arbeidslivet – og med klokskap konverterer dagens militærindustri mot sivile oppgaver? Det er mulig at nye BRICS kan vise vei vekk fra dagens vestlige ideologi.

Totalitarisme før og nå

IDEOLOGI: Ved å enes om en egnet ‘fiende’ gjenfinner et desintegrert samfunn en sammenheng, energi og mening. En totalitær propaganda har ført frem til at man nå vil la Ukraina bruke F-16 jetfly overfor atommakten Russland – med de store konsekvenser det kan medføre.