Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Pakistans analfabetisme

LESE- OG SKRIVEVANSKER: Pakistan er nødt til å prioritere borgernes mangelfulle lese- og skriveferdigheter og bør iverksette et landsdekkende program som tar hensyn til landets flerkulturelle og fremmedspråklige samfunn.

Gode lese- og skriveferdigheter er viktig for et bredt spekter av utviklingsmål, fra politisk deltagelse til god helse. Har mødrene gode ferdigheter, ser man spedbarnsdødeligheten synke betraktelig.

Barn fra områder der lese- og skriveferdighetene er lave, gjør det ikke bare dårligere på skolen og får svake økonomiske framtidsutsikter, de har også lavere forventet levealder enn jevnaldrende fra områder der befolkningen har gode lese- og skriveferdigheter.

Likevel har Pakistan aldri prioritert å styrke folks lese- og skriveferdigheter. Som et resultat av dette har pakistanernes alfabetiseringsgrad variert mellom 57 prosent og 60 prosent det siste tiåret, godt under gjennomsnittet i Sør-Asia på 67 prosent.

I regionen har Pakistan den nest laveste alfabetiseringsgraden etter Afghanistan, og landet ligger på 150. plass av 188 land i hele verden.

Analfabetisme

Det er også store kjønnsforskjeller: Blant pakistanske menn kan 68 prosent lese og skrive, for kvinner er det tilsvarende tallet 45 prosent. Det er også et stort gap mellom by og land, som har en alfabetiseringsgrad på henholdsvis 74 og 46 prosent.

I tillegg er Pakistan og Afghanistan de eneste landene i regionen der forskjellene vedvarer i den yngre generasjonen, hvilket indikerer at det er lite trolig at alfabetiseringsgraden vil høynes i nær framtid.

Det er ikke så vanskelig å finne årsaken: Pakistans regjering investerer ikke i lese- og skriveferdighet. Et estimat viser at landet introduserte rundt 15 omfattende programmer for å bedre disse ferdighetene i årene 1947–2005, men de fleste programmene ble avviklet før tiden – enten på grunn av regjeringsskifte eller finansieringsproblemer.

Pakistans offentlige utgifter til lese- og skriveopplæring for voksne (ALE – Adult Literacy Education) utgjorde bare 0–0,4 prosent av de totale utdanningsutgiftene i perioden 2009–2014.

I løpet av denne perioden, da Pakistan burde ha anstrengt seg for å oppfylle Unescos mål fra 2000 om «Utdanning for alle» som skulle halvere antall voksne analfabeter innen 2015, ble det brukt færre offentlige midler på utdanning.

Suksess i Bangladesh

Pakistan er ikke alene; de færreste land har klart å gjøre nevneverdige framskritt i kampen mot analfabetisme. Men på andre områder, som likestilling, har Pakistan blitt forbigått av andre sørasiatiske land.

For eksempel klarte Bangladesh å øke alfabetiseringsgraden fra 46 prosent i 2007 til 73 prosent i 2017. Landet har også gjort betydelige forbedringer innen likestilling siden 2000, og fortsetter den gode utviklingen fra forrige tiår. I fjor oppfylte Bangladesh de tre kriteriene som kreves for å forlate listen over FNs minst utviklede land, og endrer status til utviklingsland i 2024.

Alfabeti-seringsgraden ble tredoblet fra 1966 til 2006.

Bangladeshs framgang skyldes i stor grad et effektivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Byrået for ikke-formell utdanning (BNFE) iverksetter et leseferdighetsprogram i samarbeid med 300 nasjonale og internasjonale organisasjoner. The Campaign for Popular Education, et nasjonalt nettverk av frivillige organisasjoner og NGO-er, samler inn data om analfabetisme og marginaliserte grupper, informasjon som igjen påvirker utdanningspolitikken.

Bangladesh er et av få land som har etablert et informasjonssystem for utdanningsledelse som gir pålitelige data om tjenesteleverandører, brukerne og andre relevante emner innen utdanningssektoren.

Også i India er det gjort framskritt. De voksnes (over 15 år) alfabetiseringsgrad har økt fra 61 prosent i 2001 til 69 prosent i 2011. Og alfabestiseringsgraden skal høynes ytterligere gjennom tiltak som Saakshar Bharat Mission, et regjeringsstøttet landsdekkende initiativ fra 2009 som er rettet mot kvinner. (I 2011 var alfabetiseringsgraden blant kvinner i snitt 65 prosent, mot 82 prosent blant menn.) Også landsbygda, der alfabetiseringsgraden ofte er lavere enn 50 prosent, prioriteres høyt.

For å få best mulig effekt utvikles undervisningsmateriellet i samråd med elevene selv. Det blir deretter gjennomgått av et nasjonalt kvalitetssikringsutvalg, prøvd ut i praksis og så revidert for å gjenspeile erfaringer før det blir standardisert. For å opprettholde utviklingen etableres det også bibliotek og lesesaler.

I årene 2009–2012 sertifiserte National Literacy Mission Authority# over 14 millioner voksne inderes ferdigheter innen lesing, skriving og regning.

Satsing i Iran

Man kan også se til Iran, der alfabetiseringsgraden ble tredoblet fra 1966 til2006. Dette gjenspeiler et engasjement på toppnivå: Ayatollah Ruhollah Khomeini, leder av den iranske revolusjon og grunnlegger av den islamske republikk, sa til Irans borgere i 1979 at de måtte «ta opp kampen mot analfabetisme».

Etter befaling fra Khomeini ble Literacy Movement Organization (LMO) opprettet som en spydspiss i denne kampen. LMO mottok i 2018 Unescos Konfutse-pris, og får æren for å ha etablert tusenvis av lokale læringssentre over hele Iran.

Andre initiativer inkluderer et program som oppmuntrer studentene til å hjelpe sine foreldre med lesingen, og nylig ble mobilappen Healthy Family lansert, et tilbud for dem som har dårlige leseferdigheter der de interaktivt lærer om helse, ernæring og vannsparing.

Pakistan er på samme måte nødt til å prioritere alfabetisering og bør iverksette et landsdekkende program som tar hensyn til landets flerkulturelle og flerspråklige samfunn. Et slikt program bør også stimulere borgere som nettopp har lært å lese og skrive, til å utvike seg videre.

Pakistans utdanningsminister Shafqat Mahmood kunngjorde i januar 2019 et mål om å øke alfabetiseringsnivået med minst tolv prosent i løpet av fire år. Men det har ikke skjedd stort. For å få framgang bør forskningsorganisasjoner oppfordres til å gi beslutningstagerne omfattende data- og evidensbaserte analyser samt teknisk støtte til programutvikling.

Pakistans naboland har vist at alfabetiseringsnivået kan forbedres betraktelig, selv under utfordrende omstendigheter. Dette krever engasjement, planlegging og ressurser. Men gitt de enorme fordelene allmenne lese- og skriveferdigheter gir, er det få investeringer som er like verdifulle.

Oversatt av Iril Kolle

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Annonsørinnhold

LÅN:

Bør du benytte en lånemegler når du skal søke lån uten sikkerhet?

Å innhente mange tilbud er viktig når du skal sammenligne betingelser, og dermed finne frem til den billigste løsningen.
ØKONOMI:

Refinansiering kan gi deg bedre økonomi

Sliter du med høye utgifter på forbrukslån, kredittkort og avbetalingskjøp? I så fall er du én av mange.

Siste artikler

Varsling / Regjeringen styrket ikke varslervernetRegjeringen fulgte ikke opp varslingsutvalgets forslag, verken om eget varslerombud eller egen varslingsnemnd.
Økonomi / Nordisk Socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi (av Pelle Dragsted)Dragsted har en række forslag til hvordan lønmodtagere kan få en større del af «samfundskagen» – f.eks. ved at lukke dem ind i virksomhedernes direktionslokaler.
Fns sikkerhetsrÅd / Official Secrets (av Gavin Hood)Katharine Gun lekket informasjon om NSAs forespørsel til den britiske etterretningstjenesten GCHQ om å spionere på medlemmer av FNs sikkerhetsråd i forbindelse med den planlagte invasjonen av Irak.
3 bØger om Økologi / De Gule Veste har ordet, … (av Mads Christoffersen, …)Fra de Gule vester kom nye former for organisering innen produktions-, bolig- og forbrugsfunktioner. Og med «Degrowth», startende det med helt enkle aktioner som beskyttelse af vand, luft og jord. Og hvad med det lokale?
Samfunn / Colapso (av Carlos Taibo)Mye peker på at et definitivt sammenbrudd nærmer seg. For mange mennesker er kollapsen allerede et faktum.
Radikal chic / Postcapitalist Desire: The Final Lectures (av Mark Fisher (red.) introduksjon ved Matt Colquhoun)Skal venstresiden noen gang bli dominerende igjen, må den ifølge Mark Fisher omfavne begjærene som har vokst frem under kapitalismen, ikke bare avfeie dem. Venstresiden bør dyrke teknologi, automatisering, redusert arbeidsdag og populære estetiske uttrykk som mote.
Klima / 70/30 (av Phie Amb)Åbningsfilmen på Copenhagen DOX: de unge påvirkede politikkens klimavalg, men Ida Auken er filmens vigtigste omdrejningspunkt.
Thailand / Fighting for Virtue. Justice and Politics in Thailand (av Duncan McCargo)En magtfuld elite i Thailand – Myanmars naboland – har det seneste årti forsøgt at løse landets politiske problemer med domstolene, hvilket blot har forværret situationen. I en ny bog advarer Duncan McCargo mod «retsliggørelse».
Essay / Jeg var helt ute av verdenForfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.
Prio / Når man i stillhet vil disiplinere forskningenMange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.
Spania / Er Spania en terrorstat?Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Militært / De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veienVi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?
Bjørneboe / HjemlengselJens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.
Y-blokka / Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokkaFem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.
Tangen / En tilgitt, lutret og salvet korguttFinansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.
Miljø / Planet of The Humans (av Jeff Gibbs)For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.
Mike davis / Pandemien vil skape en ny verdensordenIfølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.
Samhold / Newtopia (av Audun Amundsen)Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.
Anoreksi / Selvportrett (av Margreth Olin, …)Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.