fbpx

Svein Hammer - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Mat på en plaget planet

Verdens intensive matproduksjon kan med sitt ressursforbruk fort sende oss inn i alvorlige kriser. Noe må gjøres. 

Skal, kan, vil, bør og må

Klimatoppmøtene viser en verden der nyansene mellom bør, må og skal kan bety alt for forhandlingenes utkomme.

Trygg energi

Energy Security gir viktig kunnskap om samspillet mellom energisikkerhet, økonomisk vekst, økologisk bærekraft og sosial rettferdighet. 

Aksept som resept

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

Økonomi i et sunt økosystem

En økonomi der produksjon, forbruk og resirkulering henger sammen i en balansert «næringskjede», er løsningen på den økologiske krisen, ifølge økonom Ove Jakobsen.

Konsekvensenes tidsalder

Hardtslående ny dokumentar trekker linjene mellom klimakrisen og sosial uro verden over.

Alt av verdi ødelegges i Borneos jungel

Raseringen av regnskog på Borneo har ført til stor fremgang og økt rikdom – for de få. Hva gjør man med dét?

Jakten på det grønne

I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.

Øko-anarkisme!

Økonomisk vekst eller økologisk begrensing?

Landskap uten kvinner

Når utstillingen «Det magiske nord» åpner i Helsinki, er det i all hovedsak mannlige norske kunstnere publikum får se.

De klare fakta

Talsmann for regjeringsfraksjonens forslag til finnmarkslov, Tron Helland (H), uttalte til Aftenposten 11.3.05: "Vi snakker om en normalisering av eiendomsforholdene i Finnmark. Det er...

Minus manus

Hvorfor skriver Jan Erik Vold? Skrev ikke jeg, var det en stemme som manglet, skal poeten ha svart på det spørsmålet.
Rolf Hiller

Om å skite kulturelt i eget reir

1. NOVEMBER 1969: Observasjoner av Sigurd Evensmo

Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?

OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

US-planene var ekte – men forsvarsministeren vil fortsatt ikke svare

ORIENTERING 6. SEPTEMBER 1969 Mandag i forrige uke kunne det vest-tyske magasinet «Stern» melde at det hadde mottatt en hemmelig amerikansk plan for bl.a. ABC-krigføringen i Europa. Den sier i detalj hvordan kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen skal brukes både i Vest- og Øst Europa. Dette har ifølge Arbeiderbladet vakt «betydelig oppmerksomhet» på kontinentet.

Korte filmer, små spørsmål?

KORTFILMFESTIVALEN I GRIMSTAD: Den klareste trenden innen norsk kortfilm er søkelyset på mellommenneskelige forhold. Gjør det dem nødvendigvis apolitiske?
Hotel Mumbai Regissør Anthony Maras

Terror som underholdning?

TERROR PÅ FILM: Filmen om terrorangrepene på Taj Mahal Palace Hotel i Mumbai synliggjør utfordringene ved å lage spillefilm om denne typen hendelser.

Posttraumatisk vekst

AFGHANISTAN: Har feltprest og forsker Gudmund Waaler i en ny bok om soldaters reaksjoner på å være i krig noe nytt å tilføye?

Framtid til besvær

KUNSTIG INTELLIGENS: Det mange tenker på som framtid, er ofte nåtid. Om ikke allerede fortid. Hva gjør vi?
Demonstrasjoner mot NATO

Vårt kjære NATO

LEDER: Dessverre ønsker folk flest å leve under NATOs beskyttelse – i et selvbedrag av uvitenhet.

Podcast NY TID

Avisens egne kommentarer