fbpx

Giorgio Agamben - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Venezia har perfeksjonert løgnen og fasaden og skapt en ekstremt todelt...

Wolfgang Scheppe m.fl.: Migropolis Venice / Atlas of a Global Situation Hatje Cants Foundation, 2016 For the commodity the strangers have With us in Venice, if it be...

Å dø for verden er å bli født helt inn i...

Simone Weils tanker om udsatthet som grunnfigur for politisk tenkning, gjenfinner vi i dag hos filosofer som Agamben, Rancière og Butler.

Mikkel Wold (red.): Tag etikken tilbage. Markedstænkningen og dens konsekvenser

Når alle ting i livet får en prislap på sig, bliver de let korrumperede.

Barthes og omsorgen for menneskets sjel

Den franske essayisten og teoretikeren Roland Barthes ville blitt 100 år i år. Et tilbakeblikk på hans skrifter maner til videre tenkning om mellommenneskelige forhold og sameksistens.

Fotografier utstrakt i tid

BILLEDKUNST: Det mest interessante ved Fiona Tans utstilling er spørsmålet om hvordan selvet uttrykkes gjennom fotografiske bilder.

Flyktninger som ser på oss

I Every Face Has A Name blir vitnesbyrd fra Holocaust-overlevende aktualisert ved å trekke tråder til nåtidens flyktningstrømmer.

De stummes tale

Stammen er en effektfull øvelse i empati og i evnen til å se virkeligheten fra en vinkel som ikke er din.

De stummes tale

Stammen er en effektfull øvelse i empati og i evnen til å se virkeligheten fra en vinkel som ikke er din.

Ja. Det vil komme en revolusjon 

Rødt epos er en amerikansk poets usentimentale politiske remiks.

Kolonihistoriens mørke ekko

Sett fra Den dominikanske republikk kan hverken teknologi eller svart magi avverge klimakatastrofen.

Forsøk på å ta det hele innover seg

I Erland Kiøsteruds Sulten og skjønnheten føler jeget seg frem langs bruddflatene i en istykkerslått verden, på jakt etter noe som kan hele den.

På landeveien i Italia

Glem Terracinas pittoreske bakgater og smug – reisen begynner med full gass på den italienske autostradaen.

Hvilket Europa?

Er britenes nei til EU en skjellsettende hendelse for Europas fremtid? 

Vi er ørkener, men befolket af stammer

SAKPROSA: Globalisering, kontrolsamfund og nullernes digitalisering gjorde Deleuze til den store modefilosof verden over. Er han blevet benzin på bålet for den digitale kapitalisme?

Cohn-Bendits politiske testamente

Skulle vi avskaffe partisystemet? (Arneberg Forlag) av Daniel Cohn-Bendit kom ut denne uken, og er en lærebok for enhver som er opptatt av å...

Gresk talltriksing

Greske myndigheter har i flere år meldt inn falske tall til Brussel om de årlige underskuddene på statsbudsjettet. Det er ingen bagatell for et euroland.

Livet i Venezia

Få byer har spilt en så stor rolle i musikkhistorien som Venezia. På ukas cd-er hører vi musikk av noen av byens mindre kjente komponister og med mindre kjente sider ved den mest kjente.

Makten og mennesket

Maktutredningens maktbegrep kommer til kort. Samtidig kryper Imperiet nærmere. Det vi kan gjøre er å spørre: Hva er et menneske? skriver Siri Meyer.

Podcast NY TID

Avisens egne kommentarer