På vei til Israel

Regjeringen jobber nå aktivt for at norske bedrifter skal levere deler til det nye amerikanske kampflyet JSF. 100 av kampflyene skal selges til Israel. Inneholder disse flyene norske deler, strider det mot norsk lov.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.03.2006
[kampfly] De siste ukene har det vært hektisk aktivitet mellom Norge og USA for å sikre at norske bedrifter får leveranseavtaler til det prestisjefylte nye kampflyprosjektet F-35 Joint Strike Fighter. Forsvarsdepartementets statssekretær Espen Barth Eide har vært i samtaler med verdens største våpenselskap, Lockheed Martin i USA, som står ansvarlig for utviklingen av flyet.

Nå har den nye regjeringen satt i gang en lobbykampanje overfor amerikanske aktører for å sikre en norsk industri-pakke også i Joint Strike Fighter. Industri og fagbevegelse jubler, og regjeringen har fått skryt på lederplass i VG for sin innsats.

Men det er hake ved disse avtalene. I november i fjor ble Israel tatt inn i JSF-prosjektet igjen. USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld møtte sin israelske kollega, forsvarsminister Shaul Mofaz, og lovet Israel å få kjøpe 100 avanserte nye kampfly.

Norge har derimot ikke lov til å selge våpen til Israel.

Innen den 2. april må regjeringen si opp avtalene hvis Norge skal la være å betale årets bidrag til kampfly-prosjektet på 100 millioner kroner.

Denne historien handler om det største innkjøpsprosjektet i norsk militær historie. Den dreier seg også om norske arbeidsplasser og norsk våpeneksportlovgivning. Og den berører Israel, et land som til nå ikke har kunnet kjøpe norske våpen på grunn av konflikten med palestinerne.

Spørsmålet er om leveranseavtalene regjeringen nå hjelper norsk industri å få i havn, vil medføre at Norge ikke bare forsyner norske og amerikanske, men også israelske kampfly med vitale deler.

– Nyter Israel godt av vår våpenteknologi og kjøper kampfly med norske produkter i, brytes det mest grunnleggende prinsippet i norsk våpeneksportlovgivning, slår SVs utenrikspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen fast. Han får støtte av Nic Marsh, forsker ved institutt for Fredsforskning (se undersak side 21).

Norsk politikk på området har så langt vært at selskapene vi kjøper forsvarsmateriell fra, skal kjøpe tjenester og våpen for et tilsvarende beløp fra norske bedrifter. Det har vært tverrpolitisk enighet i Norge om denne politikken, for å sikre arbeidsplasser og en nasjonal våpenindustri av en viss størrelse. Norske bedrifter har derimot ikke blitt tilgodesett med kontrakter i nærheten av dette gjenkjøpskravet.

Den forrige regjeringen, med forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) i spissen, ble kraftig kritisert av både SV, Arbeiderpartiet, Sp og Frp for ikke å ha sikret norsk industri leveranseavtaler med Lockheed Martin og kampflyprosjektet JSF, da de skrev under på å betale en milliard norske kroner til utviklingsfasen for flyet. Opposisjonen mente de norske bidragene var å kaste bort penger på et prosjekt som viste liten interesse for norsk industri, mens norske bedrifter ville ha mye bedre muligheter for leveranser hvis Norge i fremtiden vil velge svenske JAS Gripen eller det felles-europeiske Eurofighter Typhoon til å erstatte de gamle F-16 flyene når de om noen år må kasseres.

En kontroversiell kunde

Da Israel først ble med i kampfly-prosjektet i 2002, ble det kontroverser. Flere europeiske land var ukomfortable med Israels rolle i prosjektet, og også i USA var misnøyen synlig. Israel har nemlig spilt en rolle i Venezuelas program for å oppgradere deres F-16 fly. USA har forsøkt å hindre dette. Sammen med israelske planer om våpensamarbeid med Kina, bidro dette til at Israel ble midlertidig utestengt fra hele Joint Strike Fighter-prosjektet.

Men nå har altså Donald Rumsfeld tatt landet inn i varmen igjen, og Israel, som betalte hele 200 millioner US dollar i utviklingsstøtte til JSF, forventer å få levert sine første JSF kampfly allerede i år 2012. Globes, en israelsk tjeneste for næringslivsnyheter, rapporterte om dette umiddelbart etter møtet med Rumsfeld 5. november i fjor. Dette har senere blitt bekreftet av israelske eksportmyndigheter.

– At Israel spiller en slik rolle, visste jeg ikke. Det gjør flykjøpet enda mer problematisk enn det var i utgangspunktet, sier Bjørn Jacobsen (SV).

Utslagsgivende for at Israel fikk bli med igjen var at Joint Strike Fighter-programmet sliter med høye utviklingskostnader per fly. Financial Times har skrevet en rekke artikler om at den vanskelige økonomien i prosjektet hovedsakelig skyldes reduserte bestillinger fra USA selv. Dessuten har utviklingskostnadene blitt noe høyere fordi det er vanskelig å få til de spesielle flyegenskapene som den ene versjonen av JSF skal ha.

I likhet med Norge kommer også israelske bedrifter til å få leveranser. Allerede har den store israelske våpenbedriften Elbit Systems blitt underleverandør i Joint Strike Fighter-programmet.

Jubel i Kongsberg

Sett fra Kongsberg, er det ikke disse sidene ved Joint Strike Fighter som står i fokus. Her handler det mest om arbeidsplasser. Én norsk bedrift har mer enn noen annen kommet seg innenfor i dette flyprosjektet, og det er Volvo Aero Norge (VAN). Nå håper norske myndigheter også at amerikanerne skal ta inn norsk flykanon-ammunisjon fra Nammo Raufoss, Naval Strike Missile (NSM), fra Kongsberg Defence & Aerospace. I tillegg er en ennå ikke kjent norsk produsent aktuell som leverandør av komposittmaterialer til selve flykroppen.

En slik pakke av kontrakter vil kunne ha en verdi på om lag fem milliarder kroner. Men jagerfly-motorene er litt «norske» allerede.

– Hvis jeg skal våge å gjette, så handler dette først og fremst om oss selv og ikke så mye om norske myndigheters innsats. Bedriften vår er av de fremste i verden på denne type produksjon, sier markedssjef Odd Tore Kurverud i Volvo Aero Norge til Ny Tid.

Gode forbindelser med General Electric og motorgiganten Pratt & Whitney hjelper nok også. Begge selskapene er blant de viktigste kontraktørene Lockheed Martin har valgt ut i teknologisamarbeidet som skal utgjøre de ferdige kampflyene om noen år.

VAN var historisk en del av Kongsberg Våpenfabrikk, men ble fisjonert ut i kjølvannet av Toshiba-skandalen, da Kongsberg ble ilagt amerikanske sanksjoner for å ha solgt avansert ubåtutstyr til Sovjetunionen. I dag er Volvo Aero Norge eid av svenske Volvo Aero Corporation (78 prosent) og en mindre andel også av Pratt & Whitney, som er motordivisjonen i den amerikanske våpengiganten United Technologies. Selskapet er fortsatt basert på Kongsberg.

VAN var det første norske selskapet som fikk kontrakter av en viss størrelse i kampflyprosjektet JSF. Selskapet skal levere vitale komponenter til jetmotorene på kampflyene. «Low pressure shaft» kalles den ene delen, som best kan oversettes med akslingen som driver motoren rundt. «Intermediate case» er et lavtrykksturbinhus og utgjør en stor del av motorkassa.

Kontraktene er verdt 100 millioner US dollar bare i utviklingsfasen, med potensial for minst det dobbelte dersom samtalene om også å delta i produksjonsfasen nå fører frem. Dermed er arbeidsplassene i Kongsberg sikret i enda noen år, og bedriften har fått en viktig referanse for fremtidige kontraktsinngåelser.

– Vi har et godt håp om å få bli med i produksjonsfasen. Per i dag er det to produsenter inne i utviklingen av dette lavtrykksturbinhuset, og bare oss som produserer akslingen, sier Odd Tore Kurverud.

Utviklingsfasen for motorene avsluttes i år 2008, mens samtalene rundt kontrakter for selve produksjonsfasen av flyene er i gang allerede.

Press på USA

Da den rødgrønne regjeringen tiltrådte i fjor, var jagerfly-anskaffelsen til Forsvaret en av de første sakene den tok fatt i. Raskt ble det sendt signaler til USA om at Norge ikke føler seg bundet av at man fra norsk side har gitt et bidrag til den teknologiske utviklingen av flyet. Hvis Norge skal kjøpe jagerfly for mellom 40 og 50 milliarder kroner, forventer man mye mer igjen for norsk industri enn det man til nå har sett, ble det sagt.

I den andre uken av mars i år, deltok statssekretær Espen Barth Eide fra Forsvarsdepartementet i et felles-europeisk møte for leverandørland.

– Som kjent vurderer regjeringen om den skal videreføre eller avslutte deltakelsen i utviklingsprogrammet for JSF. Per i dag er vi med i utviklingen av JSF, og ønsker å bidra til en felles europeisk visjon om et best mulig samarbeid dersom vi velger å anskaffe flyet, sier statssekretær Barth Eide.

Et samarbeid kan relatere seg til operativt samarbeid, utdanning og trening, men også til mer direkte industrielle muligheter, sa han i en pressemelding etter møtet.

Norge har siden sommeren 2002 deltatt i utviklingen av Joint Strike Fighter. Norge nevner gjerne de ni nasjonene som deltar som partnere i Joint Strike Fighter-prosjektet, en gruppe som i tillegg til vårt eget land består av USA, Storbritannia, Italia, Nederland, Tyrkia, Danmark, Canada og Australia.

Det som ikke nevnes, er at to andre land har fått delta som såkalte Security Cooperation Participant: Israel og Singapore. Begge landene har signalisert at de vil kjøpe flyene.

Kommentarer