På rett vei

Selvsagt er det ikke seksualiteten din som bestemmer om du kan bli en god mor.

Ny Tid
[2. februar 2007] Norske lesbiske par er allerede foreldre. Lesbiske kvinner er som kvinner flest, og mange ønsker på samme måte også å bli mor. I lesbiske miljøer er det blitt stadig vanligere å reise til Danmark for å få inseminert sæd. Der behandler man nemlig lesbiske kvinner slik de bør behandles: på samme måte som alle andre kvinner.

Bioteknologinemda har nå tatt første skritt på veien mot å oppheve en av reglene som diskriminerer homofile i Norge. Det regjeringsutnevnte utvalget har med stort flertall gått inn for at lesbiske par skal kunne få kunstig befruktning. For selv om lesbiske og homofile har rett til å inngå partnerskap, og nå også har fått rett til fødselspenger og permisjon, er tilbudet om hjelp til å få barn fremdeles knyttet til infertile, heterofile kvinner.

Regjeringen er i dag i sluttfasen av arbeidet med utredningen om en felles ekteskapslov for heterofile og homoseksuelle. Vi har tidligere kritisert regjeringen for å ta seg for god tid i disse spørsmålene. Det burde ikke være nødvendig å utrede enkle prinsipper om likebehandling. Men nå tegner omsider utredningen til å komme til de samme konklusjoner som regjeringen burde slått prinsipielt fast i utgangspunktet. Når de så kommer fram til et lovforslag, kan homofile par endelig få de samme rettigheter som heterofile par. En av de viktige konsekvensene av rett til kunstig befruktning og like rettigheter som ektepar, er at lesbiske par endelig kan slippe å adoptere sine egne barn. I dag bruker mange årevis på stebarnsadopsjon, og et allerede presset barnevern må bruke tid på hjemmebesøk og rapportskriving for velfungerende familier med høyt elskede barn.

Det er ingen menneskerettighet å få barn. Men enhver respekt for menneskerettighetene innebærer å behandle mennesker på lik linje, uavhengig av seksualitet. En logisk konsekvens av dette er at lesbiske par skal kunne vurderes som foreldre på samme måte som heterofile par. Vi gratulerer Bioteknologinemda med et godt vedtak og oppfordrer likestillingsminister Karita Bekkemellem og regjeringen til å få fortgang i et lovforslag. En ny lov kan gjøre hverdagen for lesbiske familier lettere. Slik den burde vært hele veien.

Kommentarer
DEL