På plass i Kabul

Sist uke møtte FNs nye Afghanistan-utsending, Kai Eide, George W. Bush i USA. Eide svarer Taliban og kaller de i Norge som ikke ser framgang, for «blinde».
Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 09.05.2008

– I Ny Tid den 25. april uttalte Taliban-talsmann Yousuf Ahmadi til Ny Tid at du som FNs spesialutsending burde «anerkjenne Taliban som en realitet på bakken. Hvis han ikke gjør det, er han åpenbart USAs marionett og arbeider for amerikanernes sak». Hva sier du til det?
– ­ Jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg representerer det globale samfunn, noe jeg understreker igjen og igjen. Riktignok har jeg en del bakgrunn fra Nato-arbeid, men det har jeg fra FN-systemet også. Nylig var jeg på en rundreise i Europa, hvor jeg fikk full støtte til mitt koordinerende arbeid, og det har jeg gjort fra afghanske myndigheter også. Jeg er ingen marionett.

– Ahmadi omtalte deg også som en «ukappet vannmelon», siden du ikke er kjent for dem. Men vil du akseptere Taliban som en part?
– ­ Uttalelsene hans tar jeg med knusende ro. Jeg har fått entydige positive signaler om min rolle. Jeg ønsker ikke ellers kommentere Taliban-uttalelsene.

– Hvordan mener du det går med landet nå?
– ­ Bedre. Jenter går på skole, helsetilbudet er bedre, infrastruktur bygges og mediatilbudet er mer pluralistisk. Det er framskritt vi må beskytte. Men hensyn til sikkerhet er situasjonen stabil i store deler av landet. Men vi må huske at løsningen på Afghanistans problemer ligger i politiske prosesser og ikke bare i militære operasjoner. Dersom en forsoningsprosess kommer igang må den være ledet av den afghanske regjeringen. Men det er viktig at en slik prosess ikke fører til at vi gjør kompromisser som setter de framskrittene vi har gjort, i fare.

– Parlamentarikeren Daud Sultanzoi sa til Ny Tid at han var skuffet over at du ikke hadde møtt hans komité, som overvåker de internasjonale organisasjonenes aktiviteter?
– ­ Jeg registrer det. Og jeg prøver å møte så mange som mulig. Det kommer nok, jeg har hatt fullt program, har bare rukket å være i Kabul 15 dager i løpet av den første måneden. Men jeg har hatt diskusjon med flere i parlamentet og i regjeringen, og jeg har fått full tillit. Jeg er tilfreds med denne klare og entydige støtten.

– Flere afghanere trekker fram at du ikke er så profilert og sterk som britiske Paddy Ashdown, som egentlig var innstilt, men som så ble avvist av den afghanske regjeringen?

– ­ Det stemmer at Ashdown først og fremst var USAs førstevalg. Men jeg tror jeg hele tiden har hatt støtte i FN-systemet. Nå er situasjonen den at jeg har full støtte fra den afghanske regjeringen og dessuten fra den politiske ledelsen i USA, noe besøket i Washington ga klar beskjed om.

– Hvordan er situasjonen i Afghanistan om ett år?
– ­ Det er umulig å spå om politiske prosesser, og det er ikke vanskelig å se utfordringene, som narkotikatrafikken og korrupsjonen. Men de som sier at framgang ikke er oppnådd, de er blinde. Utfordringen blir å bruke ressursene mer effektivt. Det handler om å bygge på de positive utviklingstrekkene, og samtidig få afghanerne til å bekjempe korrupsjon mer effektivt.

Kommentarer