– På bedringens vei

Det skal holdes valg i Afghanistan til høsten; UD tror prosessen er i rute.

Ny Tid

Publisert dato: 27/04/2005

Forberedelsene til høstens parlamentsvalg i Afghanistan er i full gang. Det vil bli avholdt valg både til det nasjonale underhuset og til de regionale rådene.

– Det er ikke de tekniske forberedelsene fra FNs side som er problemet, snarere selve utvelgelsen av kandidater. Dette er ikke et valg mellom partier, men mellom enkeltkandidater. Derfor blir det veldig mange enkeltpersoner som må igjennom en prosess på forhånd, for å unngå at personer med grove overgrep på samvittigheten velges, sier statssekretær i UD, Vidar Helgesen, til Ny Tid. Han påpeker at vi snakker om minst 25 år med alvorlige overgrep og brudd på menneskerettighetene.

– Den grunnleggende sikkerheten i landet er på bedringens vei, men det er fortsatt behov for store forbedringer, sier Helgesen, og påpeker også at prosessen med å sikre Kabul kontroll over hele landet er en langsom prosess.

Væpnet motstand

Valget, som først var planlagt direkte etter fjorårets presidentvalg, er nå utsatt to ganger, grunnet manglende sikkerhet for valgmedarbeiderne og administrative problemer. Samtidig utsettes de internasjonale styrkene stadig for angrep fra det som blir betegnet som “rester av Taliban”.

– Er det grunn til å tro at det ikke også kan finnes andre grupper enn Taliban som tar til væpnet motmæle?

– Hovedtyngden ligger nok på Taliban og miljøet rundt. Samtidig er det i divergerende grad hvor tett de lokale krigsherrene samarbeider med Kabul. Det jeg er sikker på er at Al Qaida er mindre aktive i dag, enn tidligere, sier Helgesen. Han besøkte Kabul i mars.

Blomstrende opiumsbusiness

FN har advart mot at landet er i ferd med å utvikle seg til en narkotika-stat, etter at opiumsproduksjonen steg med 64 prosent fra 2003 til 2004, til sammen 4.200 tonn, til tross for et uår innen produksjonen. Inntektene utgjorde 60 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, i følge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

– 13. april kom det til sammenstøt i Maiwand-distriktet mellom lokale bønder og politi, som på oppdrag fra sentrale myndigheter ødelegger valmueavlingene. Bøndene har blitt lovet kompensasjon dersom de stopper produksjonen, men opplever at de ikke får noe. Forstår du deres fortvilelse?

– Det er klart, og særlig hvis de ser at mellommenn og toppsjiktet innen narkotikavirksomheten ikke blir straffet. Når det gjelder styrkingen av det juridiske systemet, har man ikke kommet langt nok, sier Helgesen.

Finner ly i fengsel

“Det hersker fortsatt en menneskerettskrise i Afghanistan”, uttaler Asia-direktør i Human Rights Watch, Brad Adams i en pressemelding. “Krigsherrer og væpnete fraksjoner dominerer fortsatt i mange områder og bryter rutinemessig menneskerettighetene, særlig overfor kvinner og jenter”.

– I Kabul sitter i dag rundt 30 kvinner i fengsel, i mangel av noe annet sted å søke ly. Hvordan vurderer du situasjonen for kvinnene i landet?

– Her snakker vi om store utfordringer på menneskerettighetssiden. Tro meg, etter å ha møtt høyesterettsjustitiarius i Kabul i mars, så vet jeg at vi snakker om veldig store utfordringer, avslutter Helgesen.

Kommentarer