På vei mot et grønt skifte

Den 1. oktober forsvant avgiften på biodiesel i Norge. «Et steg på veien til et grønt skifte,» sier leder for Stortingets miljøkomité Ola Elvestuen.

Siden 2010 har det vært halv veibruksavgift på biodiesel, en avgift de rødgrønne partiene innførte da de satt i regjering. Ny Tid møter lederen for Stortingets miljøkomité og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, samme dag som avgiften på biodiesel avskaffes helt i Norge. Elvestuen mener avgiftskuttet er et viktig steg på veien mot et grønt skifte i Norge. «Nå er biodiesel konkurransedyktig med annen diesel. Det blir spennende å se hvor mye næringsaktivitet det gir her i Norge,» sier Elvestuen. «Dette handler ikke bare om utslippsiden, det handler om at bioøkonomien og den sekulære økonomien må bli større etter hvert som olje- og gassproduksjonen både skal og må ned.»
Elvestuen mener det er tre tendenser som utmerker seg og bør fokuseres på i den norske miljødebatten fremover: stopp i subsidier til olje- og gassektoren, kutt av utslipp under produksjon (CO2-avgift) og beskyttelse av de sårbare områdene (Lofoten, Vesterålen og Senja).

Omstilling. Men nedskjæringene i oljesektoren byr på utfordringer for mange. Ifølge tall fra NAV vil det i år være i gjennomsnitt 82 000 registrerte arbeidsledige. Etaten forteller at de dårlige tidene i oljesektoren er en viktig grunn til at Norge nå kan stå overfor den største arbeidsledigheten på ti år. Elvestuen mener at en grønn næringsutvikling nå er av høyeste prioritet. «Vi mener at vi må legge all innsats inn i det grønne skiftet, og være med på å drive frem dette internasjonalt – noe som også vil medføre at vår oljeproduksjon får mindre verdi. Som samfunn må vi klare denne omstillingen, og vi må gjøre det raskt nok,» sier han. «Vi må greie bioøkonomien, og utnytte skogverdiene våre på en helt annen måte enn i dag. Byene må bli vekstmotorer for næringsutvikling. Se på Stavanger, der hovedverdien har ligget i havet. Etter hvert som den får en mindre betydning, er det byen og regionen i seg selv som må klare å få en helt annen attraksjon. Vi må konkurrere på like vilkår som resten av Europa og verden,» sier han.
På hvilken måte tror du man best vil merke dette?
«Vi setter i gang et grønt skifte. Det er bedrifter og andres reaksjon på dette som i stor grad vil avgjøre hva vi bygger økonomien på i fremtiden. Et annet hovedelement er at vi nok kan erstatte aktiviteten inne olje og gass. Det vi må være forberedt på, er at det er vanskelig å erstatte den enorme inntekten vi har hatt fra olje og gass den siste tiden. Fornybar energi vil aldri kunne erstatte den enorme verdien olje og gass har hatt. Oljefondet letter denne overgangen. Men det offentlige må moderniseres og effektiviseres for å fortsette å styrke velferdssamfunnet i Norge. Det er en stor oppgave. Man må tenke annerledes,» sier Elvestuen.

«Nå opplever vi en kraftig bråbrems fordi vi har kjørt et ensidig løp der olje og gass har vært for dominerende i Norsk økonomi.

Kommer utenfra. Også i tv-serien Okkupert, som hadde premiere på TV2 søndag 4. oktober, er fremtidens miljøutfordringer et sentralt tema. Serien bygges rundt et fremtidsscenario der en grønn norsk regjering like etter en miljøkatastrofe i Norge bestemmer seg for å kutte olje- og gassproduksjonen for å basere fremtidens energifremstilling på grunnstoffet thorium. Men like etter at nyheten kunngjøres, blir Norges statsminister Jesper Berg (Henrik Mestad) kidnappet. En energikrise har oppstått i Europa, og i samarbeid med EU setter Russland i gang en «silkeokkupasjon» av Norge for å tvinge landet til å starte opp olje- og gassproduksjonen igjen. Elvestuen mener seriens scenario er lite sannsynlig: «Dette er en veldig god setting, men det er ikke slik vi ser for oss fremtiden i virkeligheten. Vår utfordring er egentlig å klare den omstillingen som kommer utenfra,» mener han. «Det er markedet som stopper produksjonen. Situasjonen er at det er endringene i Europa som utfordrer oss – ikke at det er vi som sitter på en maktnøkkel i et Europa som står stille. Tvert imot er det jo vi som har stått stille og ikke har kommet langt nok i endringene og det grønne skiftet som vi ser at vi uansett må gjennom. Nå opplever vi en kraftig bråbrems fordi vi har kjørt et ensidig løp der olje og gass har vært for dominerende i norsk økonomi,» sier Ola Elvestuen.
Heller ikke tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell ser for seg at scenarioet i serien vil kunne bli virkelige. Han mener likevel at serien belyser noen viktige aspekter fra virkelighetens verden. «Jeg ser det som usannsynlig at noen skulle skru av kranene, men det er et interessant dramagrep,» sier Solhjell. «Jeg vil ikke kalle scenarioet i filmen realistisk. Det er for mange ting som ganske sikkert ikke kan skje. Når dét er sagt, synes jeg konseptet er interessant – serien belyser det faktum at et land, i dette tilfellet Russland, vil gjøre det som er i sin egen interesse. Det kan skape store geopolitiske endringer. Men som sagt tror jeg ikke at Russland og EU ville kunne gå sammen om å angripe Norge,» avslutter han.

Les mer om Okkupert i ukens leder på side 10.


carima@nytid.no

Kommentarer