På vei mot en samlet menneskehet

Vi lever midt i et verdenshistorisk drama hvor det revolusjonære håpet må holdes ved like. Bare slik kan vi bygge sivilisasjon for alle, hevder filosofen Alain Badiou.

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter per august 2018

I Know There Are So Many Of You

Alain Badiou

Polity Press

Storbritannia

Den nye boken til den 85-årige franske filosofen Alain Badiou er som den forrige, La vraie vie, henvendt til ungdommen. Siden tekstene er bygget på taler han har holdt til videregåendeelever og kunststudenter i Paris, virker de umiddelbare og pedagogiske, og gir Badiou fribrev til å forklare grunnleggende poenger, uten at han trenger å regne inn et skeptisk akademisk publikum. Henvendelsen til studenter tillater også Badiou å sirkle tilbake til 68-opprøret, der han selv var involvert, og til å reflektere over hva som har skjedd siden.

Verden er ung!

Den første av de to forelesningene i boken åpner med en påminnelse om hva Badiou kaller «banale fakta», som han relanserer på en måte som får dem til å fremstå som forbløffende. Et første poeng: Menneskeheten som art er en nykomling i evolusjonen, bare 200 000 år gammel. Vårt kosmiske eventyr har bare så vidt begynt. Verden er ung! sier Badiou oppglødd. Det andre poenget er vitenskapen nylig har befestet at mennesker overalt på kloden genetisk sett er ekstremt like. Til tross for alle forskjeller er menneskeheten én. Inntil for få år siden var en slik påstand skandaløs, påpeker filosofen, og derfor er folk fortsatt besatt av distinksjoner mellom folkegrupper. For det tredje: Når vi ser på menneskehetens utvikling på planeten fra stjernenes synsvinkel, har vår art gjennomlevd kun én virkelig transformasjon av betydning: overgangen fra livet som jegere og sankere til bofaste jordbrukere i yngre steinalder – den neolittiske tid – det vil si fra 10 000–5000 år siden. Når vi dyrket korn, kunne vi lagre overskuddet – og av dette fulgte eiendomsrett, en over- og en underklasse, en autoritær stat, stående hærer og kriger mellom nasjoner. Dette er den verdenen vi fortsatt lever i – og i den forstand er vi alle fremdeles neolittiske mennesker.

Neolittisk logikk

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL