På vei inn i 20-tallet

AVISENS LEDER I NOVEMBER

Truls Lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 01.11.2019
           

Utgivelsen Gå inn i din tid (Res Publica) gir anledning til å se et par norske intellektuelle nærmere i kortene – nemlig Dag Herbjørnsruds mange samtaler med Thomas Hylland Eriksen. De har begge en fortid som redaktører bak seg, henholdsvis i Ny Tid og Samtiden.

Idehistoriker Herbjørnsrud og sosialantropolog Hylland Eriksen snakker seg gjennom hele 50 år – gjennom tiårene 80, 90, 00, 10, og utover 20-tallet. 80-tallet hadde blant annet Gateavisa og jappetiden, og tiåret endte med at de fleste partier fikk et miljøprogram. Ifølge Hylland Eriksen besto 80-tallets venstreside av aktive kosmopolitiske sosialister, mens i dag er offentligheten preget av den nasjonalistiske venstresiden – han betegner avisen Klassekampen som de «nasjonalkonservative».

Med 90-tallet kom ifølge boken en større forståelse for det flerkulturelle. Og vi kan vel legge til det postmoderne nye Morgenbladet i dette tiåret. Men materialisme, selvgodhet, identitetspolitikk og -teori preget også Norge, før 00-tallet kom med 11. September og oppmerksomheten ble rettet mot terror og permanent krigføring. Vel så interessant er hvordan media endrer seg og hjelper til med å spre frykt og skape det nye kontrollsamfunnet på 00-tallet og videre. Som nevnt i boken, kom også Youtube i 2004, iPhone i 2007, og Facebook ble etablert i Norge samme året. Hylland Eriksen beskrev vår tid i boken Øyeblikkets tyranni (2001), eller helst den manglende tiden. Det «glade 90-tallet» skapte med alle skjermene samtidig konsentrasjonsvansker, multitasking og hastverk. Og i dag påpeker han hvordan dette har akselerert der tekstmeldinger, mobiltelefon, web og internett, gjør «at vi kan miste forståelsen» av årsakssammenhenger, at vi mister rekkefølgen av ting av syne.

I vår fragmenterte tid, med alle duppedittene, har aviser som Ny Tid og Morgenbladet gjort sitt beste for å bøte på dette – og bevare en ettertankens «sjel», slik Hylland Eriksen nylig skrev i en kronikk mot nye endringer i dagens næringslivseide og profittdrevne Morgenbladet.

Han sier også i bokens samtaler at mens 90-tallet mer var «styrt av fornuft og opplysningsidealer», preges dagens Norge av følelser og inntrykk. Således appellerer aviser og sosiale medier til sanser og emosjoner, framfor den rasjonelle delen av hjernen. Ja, vi kjenner alle til populismen i USA, Polen, Ungarn, Italia og andre. Poenget er at dette er godt hjulpet fram av ny medieteknologi og algoritmer. Men også av en stadig mer kompleks verden der folk blir utmattet, og krever enkle svar.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.