Bestill høstutgaven her

På tross av pornografien

Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966

Når politiet arresterer en bok, for kanskje å få den dømt til livsvarig fengsel, kommer protestene spontant og kraftig, og det dreier seg om en sunn folkeopinion. Kanskje har ytterst få lest boka, men det er jo heller ikke det aktuelle produktet som utgjør hovedsaken for de fleste protestantene. Den ligger i kampen for et dyrebart prinsipp; ytringsfriheten i Norge, og folks rett til selv å bestemme over sin lesning.

Men fordi inngrepene nå retter seg utelukkende mot «utuktige» bøker, er det en åpenbar risiko for at protestbevegelsen blir belastet med en forvirrende sammenblanding av prinsipper og pornografi.

Ingen bok blir verdifull bare fordi den brennes eller beslaglegges. Men takket være påtalemyndigheten får pornografien en slags martyrkrone, iallfall en overbærende og aksepterende goodwill, fordi den har vært så svineheldig å få spille rollen som representant for ytringsfriheten i den akutte striden.

Da kan det være på tide å markere det syn at pornografi er en omkostning ved å ha full ytringsfrihet i et land, noe vi eventuelt vil tåle for ikke å sette virkelige verdier på spill i neste omgang.

Pornografi er en omkostning ved å ha full ytringsfrihet i  et land, noe vi  eventuelt vil tåle for ikke å sette virkelige verdier på spill i neste omgang.

I denne bredere, kulturelle sammenhengen blir det nødvendigere enn før –
ikke minst i våre egne, radikale kretser – å skape større klarhet over hva pornografi er, og fremfor alt foreta en grenseoppgang mellom pornografi og annen litteratur som behandler seksualitet på en åpen og dristig måte.

[…] Jeg vil presisere at disse betraktningene er skrevet før Bjørneboe-saken kom opp. Boka Uten en tråd har jeg ikke lest.

[…] En grotesk rolle i det store tåkeslaget om pornografien har vært spilt av enkelte intellektuelle kretser som gjerne vil gjelde for å være særlig radikale. Muntert ridende på toppen av pornobølgen har også de – likhet med de mest bigotte religiøse kretsene – funnet frem til en storartet forenkling av frontlinjene: folk som ikke liker pornografi, er i deres øyne foraktelige moralister, uansett hvilket livssyn menneskene har.

For overhodet å begripe noe av denne selsomme oppvisningen i frisinn, må en huske at seksuell opplysning og et sunnere, mer harmonisk seksualliv gjennom mange årtier har utgjort en viktig del av et radikalt kultursyn i . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Du vil kanskje også like