På tross av pornografien


Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966

Når politiet arresterer en bok, for kanskje å få den dømt til livsvarig fengsel, kommer protestene spontant og kraftig, og det dreier seg om en sunn folkeopinion. Kanskje har ytterst få lest boka, men det er jo heller ikke det aktuelle produktet som utgjør hovedsaken for de fleste protestantene. Den ligger i kampen for et dyrebart prinsipp; ytringsfriheten i Norge, og folks rett til selv å bestemme over sin lesning.

Men fordi inngrepene nå retter seg utelukkende mot «utuktige» bøker, er det en åpenbar risiko for at protestbevegelsen blir belastet med en forvirrende sammenblanding av prinsipper og pornografi.

Ingen bok blir verdifull bare fordi den brennes eller beslaglegges. Men takket være påtalemyndigheten får pornografien en slags martyrkrone, iallfall en overbærende og aksepterende goodwill, fordi den har vært så svineheldig å få spille rollen som representant for ytringsfriheten i den akutte striden.

Da kan det være på tide å markere det syn at pornografi er en omkostning ved å ha full ytringsfrihet i et land, noe vi eventuelt vil tåle for ikke å sette virkelige verdier på spill i neste omgang.

Pornografi er en omkostning ved å ha full ytringsfrihet i  et land, noe vi  eventuelt vil tåle for ikke å sette virkelige verdier på spill i neste omgang.

I denne bredere, kulturelle sammenhengen blir det nødvendigere enn før –
ikke minst i våre egne, radikale kretser – å skape større klarhet over hva pornografi er, og fremfor alt foreta en grenseoppgan …

- Advertisement -

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

EnglishJapaneseNorwegianSpanish