Bestill sommerutgaven her

På tross av pornografien

Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966

Når politiet arresterer en bok, for kanskje å få den dømt til livsvarig fengsel, kommer protestene spontant og kraftig, og det dreier seg om en sunn folkeopinion. Kanskje har ytterst få lest boka, men det er jo heller ikke det aktuelle produktet som utgjør hovedsaken for de fleste protestantene. Den ligger i kampen for et dyrebart prinsipp; ytringsfriheten i Norge, og folks rett til selv å bestemme over sin lesning.

Men fordi inngrepene nå retter seg utelukkende mot «utuktige» bøker, er det en åpenbar risiko for at protestbevegelsen blir belastet med en forvirrende sammenblanding av prinsipper og pornografi.

Ingen bok blir verdifull bare fordi den brennes eller beslaglegges. Men takket være påtalemyndigheten får pornografien en slags martyrkrone, iallfall en overbærende og aksepterende goodwill, fordi den har vært så svineheldig å få spille rollen som representant for ytringsfriheten i den akutte striden.

Da kan det være på tide å markere det syn at pornografi er en omkostning ved å ha full ytringsfrihet i et land, noe vi eventuelt vil tåle for ikke å sette virkelige verdier på spill i neste omgang.

Pornografi er en omkostning ved å ha full ytringsfrihet i  et land, noe vi  eventuelt vil tåle for ikke å sette virkelige verdier på spill i neste omgang.

- annonse -

I denne bredere, kulturelle sammenhengen blir det nødvendigere enn før –
ikke minst i våre egne, radikale kretser – å skape større klarhet over hva pornografi er, og fremfor alt foreta en grenseoppgang mellom pornografi og annen litteratur som behandler seksualitet på en åpen og dristig måte.

[…] Jeg vil presisere at disse betraktningene er skrevet før Bjørneboe-saken kom opp. Boka Uten en tråd har jeg ikke lest.

[…] En grotesk rolle i det store tåkeslaget om pornografien har vært spilt av enkelte intellektuelle kretser som gjerne vil gjelde for å være særlig radikale. Muntert ridende på toppen av pornobølgen har også de – likhet med de mest bigotte religiøse kretsene – funnet frem til en storartet forenkling av frontlinjene: folk som ikke liker pornografi, er i deres øyne foraktelige moralister, uansett hvilket livssyn menneskene har.

For overhodet å begripe noe av denne selsomme oppvisningen i frisinn, må en huske at seksuell opplysning og et sunnere, mer harmonisk seksualliv gjennom mange årtier har utgjort en viktig del av et radikalt kultursyn i de nordiske landene.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

UtØya / 22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikkJeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. juli / Generasjon Utøya (av Aslaug Holm, …)Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. juli / Arven etter 22. juli (av Tommy Gulliksen)Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
Kronikk / Strålevernets «anerkjente» institusjonerOverser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Kina / François Jullien’s Unexeptional Thought (av Arne de Boever)Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
Handke / Mein Tag im anderen Land (av Peter Handke)Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
Nato / Til NATOs disposisjon Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
Orientering nr. 22 1971 / Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.
Frihet / Jeder Mensch (av Ferdinand von Schirach)Ferdinand von Schirach vil inspirere til en modernisering av det demokratiske systemet.
Fotobok / Å holde sammen helt inn i livets høstEnkelte fotografier i denne boken oppleves som nådeløse, til tross for at fotograferingen er gjort blant venner.
Oslo-avtalen / Oslo (av Bartlett Sher, …)Den eskalerte konflikten mellom Israel og palestinerne minner oss igjen om at Oslo-avtalen i 1993 ikke førte til fred. Og dermed føles HBO-filmen Oslo nærmest som naiv eskapisme.
Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket. (av Ole Sverre Olsen)Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte