På tide å vise mot, Norge!

Vi har dårlig tid. Norge må feie godt for egen dør før klimatoppmøtet i Paris i slutten av november. For skal vi kreve mye av de største utslippslandene i verden – deriblant USA, Kina, Gulfstatene, Russland og Japan – må vi kreve mer av oss selv. Beskjeden fra ekspertene og FNs klimapanel er mer enn […]

Avatar
Email: njensen@wwf.no
Publisert: 16.09.2015

Vi har dårlig tid. Norge må feie godt for egen dør før klimatoppmøtet i Paris i slutten av november. For skal vi kreve mye av de største utslippslandene i verden – deriblant USA, Kina, Gulfstatene, Russland og Japan – må vi kreve mer av oss selv.
Beskjeden fra ekspertene og FNs klimapanel er mer enn tydelig: Vi vet at det fortsatt er mulig å holde den globale oppvarmingen under to grader, men for å oppnå dét må vi innen 2050 kutte utslippene av klimagasser i verden med minst 80 prosent i forhold til 1990-nivå.
I dag ligger vi bak skjema. Vil vi være et land som blir lyttet til, og som har en viktig brobyggerrolle i utformingen av en juridisk bindende avtale i Paris, må vi ta inn over oss vårt historiske ansvar og at vi har blant Europas høyeste utslipp per innbygger.

Innen 2050. Det norske målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 er ikke nok. Norge er nødt til å heve 2030-målet til 50 prosent utslippskutt før Paris-møtet. Den nye klimaloven som Regjeringen arbeider med, må gi oppskriften på hvordan målet skal nås. Og på klimatoppmøtet må Norge varsle at det norske Oljefondet skal gå tungt inn i finansiering av fornybar energi, med en innsats tilsvarende fem prosent av Oljefondet som utgangspunkt. Ny fornybar energi betyr ikke bare klimakutt, men også fattigdomsreduksjon, energitilgang, bedre folkehelse, sysselsetting og bedre vern av naturmangfold.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer