På tide å vise mot, Norge!


Vi har dårlig tid. Norge må feie godt for egen dør før klimatoppmøtet i Paris i slutten av november. For skal vi kreve mye av de største utslippslandene i verden – deriblant USA, Kina, Gulfstatene, Russland og Japan – må vi kreve mer av oss selv. Beskjeden fra ekspertene og FNs klimapanel er mer enn […]

Email: njensen@wwf.no
Publisert: 2015-09-16

Vi har dårlig tid. Norge må feie godt for egen dør før klimatoppmøtet i Paris i slutten av november. For skal vi kreve mye av de største utslippslandene i verden – deriblant USA, Kina, Gulfstatene, Russland og Japan – må vi kreve mer av oss selv.
Beskjeden fra ekspertene og FNs klimapanel er mer enn tydelig: Vi vet at det fortsatt er mulig å holde den globale oppvarmingen under to grader, men for å oppnå dét må vi innen 2050 kutte utslippene av klimagasser i verden med minst 80 prosent i forhold til 1990-nivå.
I dag ligger vi bak skjema. Vil vi være et land som blir lyttet til, og som har en viktig brobyggerrolle i utformingen av en juridisk bindende avtale i Paris, må vi ta inn over oss vårt historiske ansvar og at vi har blant Europas høyeste utslipp per innbygger.

Innen 2050. Det norske målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 er ikke nok. Norge er nødt til å heve 2030-målet til 50 prosent utslippskutt før Paris-møtet. Den nye klimaloven som Regjeringen arbeider med, må gi oppskriften på hvordan målet skal nås. Og på klimatoppmøtet må Norge varsle at det norske Oljefondet skal gå tungt inn i finansiering av fornybar energi, med en innsats tilsvarende fem prosent av Oljefondet som utgangspunkt. Ny fornybar energi betyr ikke bare klimakutt, men også fattigdomsreduksjon, energitilgang, bedre folkehelse, sysselsetting og bedre vern av naturmangfold.
WWF og internasjonal miljøbevegelse jobber for et globalt mål om overgang fra fossil energi til 100 prosent fornybar energi i 2050. Og vi ønsker at dette målet skal være en del av Paris-avtalen.
Norge ønsker ikke et slikt mål, men heller et mål om «netto nullutslipp» i 2050, som betyr et system med karbonfangst- og -lagring og eventuelt at karbonbinding i skoger og hav regnes med. Et vedtak om 100 prosent fornybart er realistisk, mener WWF. Det vil gi en klar beskjed også til norske aktører om at Norge må kutte mer. Dessuten må vi i større grad bruke den ekspertisen og de midlene Norge har til å hjelpe frem dette skiftet internasjonalt. Her har Norge og andre rike land store muligheter til å hjelpe. Vi kan bidra med ren teknologi til utviklingsland, i tillegg til økonomisk støtte til tilpasningstiltak.

Ambisjonsnivået synker. Men om vi skal unngå klimakatastrofen, er vi avhengige av at de største utslippslandene, USA og Kina, går med på forpliktende avtaler om omfattende utslippskutt. Mye av …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal