På Osamas bokliste

Nylig anbefalte Osama bin Laden folk å lese to forfattere. Denne uka gjestet begge Norge. Tilfeldig? Ja.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 09.10.2009

11. september, på åtteårsdagen for terrorangrepene i USA, ble det offentliggjort nye lydbåndopptak av terroristen og Al-Qaida-lederen Osama bin Laden.

I talen anbefaler bin Laden folk å lese tre bøker. De tre er Palestine: Peace Not Apartheid (2006) av Jimmy Carter, Confessions of an Economic Hit Man (2004) av John Perkins, samt The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007), av professorene John Mearsheimer ved University of Chicago og Stephen Walt ved Harvard.

De to sistnevnte amerikanske professorene har denne uka begge vært på besøk i Norge. 5. oktober foreleste Mearsheimer på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og han har også gjestet Prio og Utenriksdepartementet under oppholdet i Norge. Walt foreleser på NTNU i Trondheim 9. oktober.

Ukjent i Norge

Walt og Mearsheimer har begge fått store oppslag i norsk presse. Klassekampen brukte sin førsteside på Mearsheimer tirsdag, og onsdag brukte Aftenposten to sider på hans spådom om at USA vil tape i Afghanistan. Mens seriøse amerikanske medier har intervjuet dem om at de står på bin Ladens bokliste, har dette ikke vært nevnt i Norge.

Men internasjonalt har det allerede blitt oppmerksomhet om at de to bin Laden-anbefalte forfatterne er i Norge, landet som blir skjelt ut for å være «det mest Israel-kritiske i verden». Nettsiden israelwhat.com presenterer seg som en nettside som dekker forholdet mellom Norge og Israel, med fokus på anti-Israel-lobbyen og anti-semitisme.

29. september fortalte Israelwhat at de to bin Laden-anbefalte forfatterne er invitert til Norge. Nettsiden skriver at tilhørerne forhåpentlig vis vil analysere lobbyisme også i norsk utenrikspolitikk: «Hvis de gjør det, vil de finne ut at den sterkeste utenrikspolitiske lobbyen i Norge er Palestina-lobbyen», skriver Israelwhat.

I flere nettdebatter har det vært spekulert i om det er noen sammenheng mellom de to amerikanske forfatternes norgesbesøk og anbefalingen fra bin Laden. Men begge forfatterne ble invitert lenge før anbefalingen fra bin Laden kom. Dermed er slike spekulasjoner grunnløse.

Tilfeldig? Ja

Professor ved NTNU Morten Levin opplyser til Ny Tid at Stephen Walt ble invitert 9. mars i år, altså et halvt år før uttalelsene fra bin Laden. Øystein Noreng, professor ved BI, forteller at han har vært i faglig kontakt med Mearsheimer i lengre tid, og at beslutningen om besøket i Norge ble fattet i vår.

– Dette er forunderlige uttalelser fra bin Laden, og vi har ingen mening om disse uttalelsene. De har ingen relevans for en vurdering av Walt og Mearsheimers faglige kapasiteter, sier Levin.

Walt og Mearsheimer er begge inne på «topp 5» på en internasjonal rangering der ca 2500 statsvitere rangerer fagets mest innflytelsesrike forfattere.

– Både Walt og Mearsheimer har udiskutable akademiske kvaliteter, noe denne rangeringen viser, sier Levin.

Stein Tønnesson ved Prio deltok denne uka i en debatt med Mearsheimer, og sier seg enig med Levin.

– Disse utsagnene fra bin Laden har ingen betydning, og vi kan ikke tillegg dem noen vekt når vi vurderer disse forfatterne, sier han til Ny Tid.

Halen logrer med hunden

Boka The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy ble første gang utgitt i 2007, og er basert på en artikkel som ble trykket i London Review of Books våren 2006.

De to forfatterne beskriver lobbyen som en løs koalisjon av enkeltpersoner og organisasjoner. De mener lobbyen har en for sterk innflytelse på amerikansk utenrikspolitikk, og at resultatet ikke gagner verken USA eller Israel.

Da forfatter Stian Bromark omtalte den opprinnelige artikkelen i Ny Tid høsten 2006, kritiserte han stemplingen av forfatterne som antisemitter. «The Israel Lobby minner om et klassisk forsøk fra venstresiden på å demaskere de egentlige maktforholdene som styrer amerikansk utenrikspolitikk, men spørsmålet er om den ikke også nører opp under fordommer og gamle konspirasjonsteorier om en utsatt gruppe», skrev Bromark.

Siden artikkelen og boka ble utgitt, har USA valgt en ny president, og Barack Obama har varslet en ny kurs i Midt-Østen. Ikke bare tiden, men helt sikkert også nye bøker, vil gi svar på om han lykkes. ■

Kommentarer