På importtoppen

Nye tall viser at Norge er blitt det land i Europa som kjøper inn mest militærutstyr, og mer enn Irak og Afghanistan. Nordmenn er på verdenstoppen i våpenimport per innbygger.

Torbjørn Tumyr Nilsen
Tumyr Nilsen skriver jevnlig om miljø for Ny Tid.

Innkjøp. «Den betydelige moderniseringen av det norske sjøforsvaret har resultert i at en betydelig bredde av kapasiteter med evne til å inngå i operasjoner står til rådighet.»

Ny Tid 23. mars

Slik lød konklusjonen i Nato-alliansens gjennomgang av Norges forsvarspolitikk og styrkepolitikk den 28. september 2011, et dokument som ble frigitt av regjeringen i februar. Den 20. mars la Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nylig kåret til en av verdens tre fremste tenketanker, fram sine tall over verdenshandelen med våpen og militærutstyr. SIPRI-rapporten bekrefter Natos konklusjoner: Den rødgrønne regjeringen har i perioden 2006-2007 hatt en betydelig økning av militærinnkjøpene i forhold til Bondevik II-regjeringen.

Faksimile: Ny Tid 23. mars

– For å få et mest mulig sannferdig overblikk over våpenhandelen, ser vi på trender over en femårsperiode. Sammenligner man der Norges import i perioden 2002-2006 med perioden 2007-2011, ser man et betydelig hopp hvor importen MArk Bromleyomtrent firedobler seg, sier forsker Mark Bromley ved SIPRI i Stockholm.

Bromley jobber spesielt med utviklingen av SIPRI «Arms Transfers Programme», som gir ut årlige trendstatistikker på internasjonal handel med konvensjonelle våpen. Ny Tid kan i dag fortelle at SIPRI-rapportens tall viser at ingen land i Europa importerte mer våpen og militærutstyr i 2011 enn Norge. Norge gikk i fjor forbi Storbritannia og topper for første gang importstatistikken i Europa.

Over amerikanere

Det har tidligere kommet fram at Norge er blant Europas ledende våpeneksportland, men Sverige, Sveits og Belgia kommer foran Norge på våpensalgslistene SIPRI nå offentliggjør.

På importlisten, derimot, kommer Norge nå langt høyere opp internasjonalt: Med en fjorårsimport definert til 650 millioner USD, eller fire milliarder kroner i 1990-nivå, er Norge foran store europeiske land som Storbritannia, Nederland og Italia. I absolutte tall importeres det også mer enn internasjonale størrelser som Japan, Canada, Israel, Egypt og Brasil.

USA (946), India (3582) og Sør-Korea (1422) importerte både i fjor og i siste periode mer enn Norge. Men korrigerer man for folketall, der USA har 60 ganger så mange mennesker, kjøpte rødgrønne myndigheter inn militærutstyr for 40 ganger mer for hver nordmann enn hva Barack Obama gjorde hver amerikaner. Norge kommer, sammen med Singapore og De forente arabiske emirater, på verdenstoppen i militærimport per innbygger – både for i fjor og for siste fem-årsperiode.

Over Irak

For hele perioden 2006 til og med 2011 stiger Norge fra 19. til 16. plass i verden, i absolutte tall, for import. I Europa er det bare Storbritannia som har importert mer konvensjonelle våpen de siste fem år. Norge kjøper inn mer våpen og militærutstyr enn både Irak (19. plass) og Afghanistan (24. plass).

– Vi er ikke opptatt av å finne ut den eksakte verdien på internasjonal våpenhandel, men vi lager denne rapporten for å skape oversikt og bevissthet rundt aktuelle trender i handel med våpen, sier Bromley til Ny Tid.

SIPRI er et uavhengig internasjonalt forskningsinstitutt som spesielt konsentrerer seg omforskningsfeltene konfliktforståelse, våpenhandel og nedrustning. SIPRI ble etablert i Stockholm i 1966. ■

– Vil bli mer kjøp

Nato overlater Norge mer til seg selv, og derfor vil innkjøpsøkningen fortsette, opplyser Høyres forsvarstalsmann Ivar Kristiansen.

Av TORBJØRN TUMYR NILSEN

Øker. – Det er helt naturlig at Norge klatrer på denne oversikten. Alle andre land kutter mellom 5-30 prosent av sine militærutgifter på grunn av finanskrisen. Norge står på stedet hvil, sier Ivar Kristiansen, Høyres fraksjonsleder i forsvarskomiteen på Storting, i en umiddelbar kommentar da Ny Tid viser ham tallene fra Sverige.

– Men en rekke andre land økte også importen i fjor. Og samtidig viser jo tallene fra perioden 2002-2006 og 2007-2011 en gradvis firedobling av norsk import?

– Denne økningen er knyttet til kjøpet av de spanske fregattene. Det er derfor kun snakk om fluktuasjoner. I disse tallene ligger det også at Nato før tok på seg store deler av investeringene til det norske forsvaret. Den tid er forbi. Norge må dekke mye mer av kostnadene selv.

– Hvorfor har det blitt slik?

– Delvis handler det om Nato forbruk i Irak og Afghanistan. Delvis handler det om finanskrise. Natos økonomiske robusthet er kraftig svekket.

– Hvorfor trenger Norge økt import av våpen?

– Samtidig som NATO trapper ned, ser vi at Russland trapper opp. Vi trenger utstyr for å opprettholde tilstedeværelsen langs kysten. Overvåking og kontroll koster, og prisveksten på våpen og militær materiell er dobbel så stor som den generelle prisveksten.

– Så du er egentlig glad for at Norge klatrer på denne listen?

– Jeg sitter ikke akkurat i godstolen og hopper når jeg får regning fra forsikringsselskapet mitt. Men jeg betaler selvfølgelig regningen.

– Vil denne trenden dermed fortsette, slik at Norge stiger enda mer på disse oversiktene?

– Ja, vi må stole enda mer på oss sjøl i framtiden. Før var det USA som var den aktøren vi måtte støtte oss på. Nå har de vendt blikket mot Asia. Det betyr at vi må ta mer ansvar og dekke større kostnader selv, sier Ivar Kristiansen (H) i Stortingets forsvarskomité. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 23.03.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL