Overstatlig for små land – mellomstatlig for de største

EU har ikke samme karakter for små og store land. Der hvor det fortsatt fins en formell vetorett, f.eks. i utenrikspolitikken, er vetoretten langt mer reell for store EU-land. Verken Tyskland, Frankrike eller Storbritannia ville la seg forplikte av en utenrikspolitikk som strider mot det regjeringen i landet oppfatter som tunge nasjonale interesser. Vetoretten er […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

EU har ikke samme karakter for små og store land. Der hvor det fortsatt fins en formell vetorett, f.eks. i utenrikspolitikken, er vetoretten langt mer reell for store EU-land. Verken Tyskland, Frankrike eller Storbritannia ville la seg forplikte av en utenrikspolitikk som strider mot det regjeringen i landet oppfatter som tunge nasjonale interesser. Vetoretten er et uttrykk for det.

Hvis derimot et lite land som Estland, Danmark eller Irland skulle være det eneste landet som opponerer mot en bestemt utenrikspolitisk hovedlinje, er situasjonen helt annerledes. Små land har ingen mulighet for å hindre at resten av EU overkjører dem.

Men også på saksfelt der vetoretten ikke gjelder, der vedtak tas med kvalifisert flertall, er det en grunnleggende forskjell på store og små EU-land.

De største EU-land vil helst unngå å komme i mindretall i saker av stor betydning for dem. De vil derfor alle se seg tjent med å finne fram til kompromisser med andre store land – gjerne i form av pakkeløsninger der mange saker kobles.

Slik lager de største EU-land seg et sikkerhetsnett under EU-politikken. De får det ikke alltid slik de helst ville. Men til gjengjeld sikrer de seg mot at de går på smertefulle tap. Små EU-land har derimot ingen garanti for at ikke flertallsvedtak går dem imot – også i saker av avgjørende nasjonal betydning.

For de største EU-land er EU langt mer mellomstatlig enn for små land. Og for små land er EU i praksis overstatlig også der hvor de har formell rett til å nedlegge veto.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here