Overraskende nei til havnedirektivet

EU-parlamentet sa nei til det havnedirektivet som EU-kommisjonen har foreslått, og som kanskje alle de femten EU-regjeringene har gått inn for. Dermed er det fortsatt grunnlag for en effektiv solidaritet mellom havnearbeidere og sjøfolk i internasjonal skipsfart.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.11.2003

Et knapt flertall i EU-parlamentet satte en stopper for havnedirektivet. 209 stemte for direktivet, 229 stemte mot mens 16 avholdt seg fra å stemme. Det betyr at 172 delegater ikke hadde møtt opp – til tross for at avstemningen skjedde på en torsdag. Det er på fredager stemmetalla virkelig er lave i EU-parlamentet.

De tre høyre-gruppene stemte for direktivet og har sammen med de uavhengige et flertall på 50 i parlamentet. Men oppmøtet var bedre i de tre venstregruppene – og utbryterne var færre – slik at venstresida vant en av sine få seire i denne parlamentsperioden.

Sosialdemokrater mot Persson

Den grønne og den venstresosialistiske gruppa gikk enstemmig mot direktivet, mens det var ti sosialdemokrater som stemte for direktivet. De fleste av utbryterne var fra Italia og Spania.

Sosialdemokratene fra Sverige stemte mot direktivet – til tross for at den svenske regjeringen gikk inn for direktivet i Ministerrådet. Det gjorde også den danske høyreregjeringen og etter alt å dømme den finske regjeringen. Etter alt å dømme – fordi det ikke fins noen protokoll som kan vise hva de ulike regjeringene går inn for.

EU-lover må vedtas to steder – av et flertall i EU-parlamentet og av et såkalt kvalifisert flertall (minst 62 av 87 stemmer) i Ministerrådet der statsråder fra de femten EU-regjeringene møtes.

Sterkt omstridt

Havnedirektivet har likevel vært sterkt omstridt. Det skulle innføre konkurranse om lossing og lasting i alle større havner – og ville dermed undergrave den eneretten som losse- og lastekontorer har hatt i de fleste europeiske havnene.

En slik enerett har vært så viktig at den er gitt vern gjennom ILO-konvensjon nr. 174. Denne konvensjonen har til formål å sikre regelmessig arbeid og inntekt for havnearbeidere etter hvert som havnene rasjonaliseres. Norge ratifiserte denne ILO-konvensjonen i 1974. EU ville ha brutt denne ILO-konvensjonen hvis direktivet var blitt vedtatt.

Havnearbeiderne i Europa har derfor mobilisert kraftig mot havnedirektivet og har blant annet gjennomført en serie aksjonsdager mot havnedirektivet de siste tre åra.

Avgjørende også for sjøfolk

Det lå særlig dramatikk rundt havnedirektivet fordi det kunne rasere lønns- og arbeidsvilkår i internasjonal skipsfart. Det har vært umulig å organisere sjøfolk i internasjonal fart til effektivt forsvar for menneskeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Sjøfolk kan lett spilles ut mot hverandre, og det er lett å finne arbeidsvillige rundt om i verden.

Når internasjonal skipsfart ikke preges av totalt anarki, skyldes det nettopp maktstillingen til havnearbeidere i Europa, Nord-Amerika og Australia.

ITF passer på

Sjøfolk er organisert i samme internasjonale forbund som havnearbeiderne, i Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF). ITF har bygd opp et nett av inspektører som varsler hvis et skip bryter de minstereglene for lønns- og arbeidsvilkår som ITF sjøl har satt.

Et slikt skip blir boikotta i alle havner der havnearbeiderne er godt nok organisert. Last blir ikke lossa og ny last ikke brakt ombord før det blir orden på lønns- og arbeidsvilkåra.

Denne solidariteten mellom havnearbeidere og sjøfolk er det eneste som har hindra full rasering av standardene i internasjonal skipsfart.

Fra parlament til domstol?

EUs havnedirektiv ville ha revet vekk grunnlaget for denne solidariteten og ville ha brutt ned det som ITF har bygd opp gjennom mange tiår.

Men EU-kommisjonen og de fleste – kanskje alle – EU-regjeringene var ikke innstilt på å ta hensyn til slikt. Det eneste som betydde noe, var å slippe løs en destruktiv konkurranse som kunne gi billigere lasting og lossing av skip i europeiske havner.

I følge Jonas Sjöstedt, parlamentsmedlem for Vänsterpartiet i Sverige, er det helt unikt at EU-parlamentet på denne måten fullstendig stopper et lovforslag. Det ryktes da også at EU-kommisjonen vil tvinge fram konkurranse i havnene ved å få EF-domstolen til å forby den eneretten til lossing og lasting som losse- og lastekontor har hatt.

Kommentarer