Overgrep – ikke porno

Dokumentarprogrammet på NRK Brennpunkt tirsdag denne uken rystet alle, selv om opplysningene som kom fram ikke burde overraske. I etterkant kappes de fleste som er avhengige av offentlighetens tillit om å fordømme overgrep og barneporno, uten at det fremsettes konkrete forslag til tiltak. Påfallende er det i så måte at Redd Barna tidligere har fått […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 05.02.2003

Dokumentarprogrammet på NRK Brennpunkt tirsdag denne uken rystet alle, selv om opplysningene som kom fram ikke burde overraske. I etterkant kappes de fleste som er avhengige av offentlighetens tillit om å fordømme overgrep og barneporno, uten at det fremsettes konkrete forslag til tiltak. Påfallende er det i så måte at Redd Barna tidligere har fått avslag på sitt ønske om å kreve en begrenset politiattest fra personer som søker stillinger i organisasjonen, og som kan komme i kontakt med barn. I debatten som fulgte dokumentaren åpnet statssekretær Jørn Holme i justisdepartementet for å endre på et avslag som helt nylig er gitt. Det forekommer oss som ganske underlig, men vi håper likefullt at myndighetene snur.

Det er et vesentlig problem i forhold til barneporno at straffene er satt såpass lavt som de er. Det fører blant annet til at det er hensiktsløst å be om varetektsfengsling mens etterforskningen pågår, fordi varetektens lengde vil kunne overstige den endelige straffen. Erfaringsmessig vil en høyere strafferamme, eventuelt med en minimumsstraff, ha liten effekt: Domsstolene vil uansett skjele til tidligere dommer når de vedtar straffutmåling, og en minimumsstraff vil kunne føre til at enkelte av dem som i dag dømmes går fri.

Etter vår oppfatning er en årsak til at barneporno straffes så mildt, nettopp at det betraktes som pornografi, og behandles under dette i straffeloven. Barneporno handler imidlertid ikke om hva som er sømmelig og hva som er støtende, men om overgrep. Det faktum at barnepornonettverkene krever at deltakerne selv skaffer nytt materiale til veie for å gi tilgang, sørger for en uendelig rekke av overgrep. Å aktivt delta i nettverkene, og å kjøpe, bytte eller på annen måte skaffe seg barneporno, er medvirkning til disse overgrepene.

Dersom vi skal kunne få straffutmålinger som står i forhold til overgrepets alvor, bør bestemmelsene om barneporno således fjernes fra pornoparagrafen og gis plass i straffeloven som en egen bestemmelse. Videre bør det gjøres klart at medvirkning til produksjon og spredning av barnepornografi – herunder deltakelse i nettverkene og for eksempel nedlasting av barneporno fra nettet – skal straffes som medvirkning til overgrepene. Dermed kan besittelse av barneporno gis en straff som står i forhold til overgrepets art: Som medvirkning til seksuelle overgrep – ikke som pornografi.

Kommentarer