Overfladiskhet er den nye dialogen


KONSEPTKUNST: Et konseptorientert mikrokunsthistorisk verk som omvurderer kunstens verdi

Solberg er ny kritiker i Ny Tid.
Email: norskarbeid@gmail.com
Publisert: 2020-02-08
        Working Through the Past
Forfatter: Kjetil Røed
Skira Editore, Italia

Hva skal vi egentlig med konseptkunst? Hva er sammenhengen mellom samtidskunst og historie, to nærmest uforenlige størrelser? Kunsthistorikeren og kritikeren Kjetil Røeds nye bok er ingen «best of concept-art»-bok, selv om den også fungerer som et innføringsverk over nyere nordisk konseptkunst, men en dyp erkjennelse av vår samtidserfaring og en like alvorlig bekymring over utviklingen. Røed fortsetter sin målrettede kamp mot det distanserte, det ugjenkjennelige og det overfladiske.

Det er med utgangspunkt i Walter Benjamins presisering «to articulate the past historically does not mean to recognize it» i Theses on the Philosophy of History (1940) vi finner bokprosjektet til Kjetil Røed.

Oppfordringen til å revurdere historien er vellykket. Mange kan nok gjenkjenne avmaktsfølelsen over ikke å finne historiefagets relevans i den her-og-nå-tilstand vi er overlatt til, hvor historien er et instrument, en uvesentlig faktalinje som ikke ser ut til å gi mening, en slags histoire-pour-l’histoire, hvor historien peker til sin egen selvberettigede eksistens, ikke lenger som en fortelling, men uten tilknytning til vår virkelige eksistens her og nå. Historien er alltid forvaltet av institusjoner, og med sitt overblikk synes den å kunne terminere synet på oss selv eller som historiens utvalgte objekter.

Mange kan nok gjenkjenne avmaktsfølelsen over ikke å finne historiefagets relevans i den
her-og-nåtilstand vi er overlatt til.

Røed viser til den sentrale britiske kunstteoretikeren Claire Bishops definisjon av kunst som «something more than facts». Denne poetiske måten å lese kunsthistorien på medfører en omvurdering av kunsten – og av kunsthistorikeren. Kunsthistorien må ikke brukes til å klassifisere sjeldenheten, fornemheten, skjønnheten eller prisvurdere objektet, dette «noe» kan bli fortellinger som bringer en ut av fatning, ut av fakta. Ofte, skriver Kjetil Røed, er dette «noe» historisk historie, altså det fortidige, som bæres inn i, eller benyttes av, samtidskunstens rom. Konseptkunsten er meningsbærende fortellinger. Kunsthistorikeren framstår som en vandrende forteller om disse fortellingene, øyeblikkene i historien hvor


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)