Over Norge til Guantanamo

Ti fanger kan plasseres i norsk luftrom på vei til Guantanamo-leiren på Cuba.

Ny Tid
[fangetransport] Et amerikansk fly med kjennetegnet «N88ZL» hadde etter det Ny Tid erfarer ti fanger på vei til Guantanamo om bord da det tidlig om morgenen den 21. september 2004 passerte gjennom norsk luftrom. Norske myndigheter hevder de ikke har fått opplysninger om den aktuelle fangetransporten.

Opplysningene om fangetransporten er å finne i en pressemelding fra det amerikanske forsvarsdepartementet den 22. september, der de opplyser at ti fanger ble fløyet fra Afghanistan til Guantanamo.

Kun «N88ZL» kan knyttes direkte til både Guantanamo og Bagram i dagene og uken før den 22. september.

Den ærverdige Boeing 707-maskinen lettet fra Dulles-flyplassen i Washington tidlig om morgenen den 19. september 2004. Flyet satte kurs mot Guantanamo-basen, før det på ettermiddagen fortsatte til Gander-flyplassen Newfoundland i Canada. Deretter gikk turen til Bagram-flyplassen i Afghanistan. Med i flyet var mest sannsynlig elleve Guantanamo-fanger som skulle løslates.

Om morgenen den 20. september satte flyet kurs mot Vanda-flyplassen utenfor Helsinki i Finland, før de fire minutter over fem morgenen etter lettet og dro vestover igjen. Flyet kom ifølge Avinor inn i norsk luftrom rett etter klokken seks den 21. september. Det hadde kurs mot Washington og fortsatte til Miami. Pressemeldingen fra det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter at det var snakk om en fangetransport med Guantanamo som mål i denne perioden.

Dette er første gang en konkret ulovlig transport av såkalte terrorfanger kan knyttes til en overflygning i norsk territorium. Slike overflygninger ble sist omtalt i Ny Tid 27. januar 2006.

Amerikanernes hemmelige fangetransporter bryter med internasjonale lover, hevder både Amnesty Internasjonal, Europarådet og den norske regjeringen. Det norske Utenriksdepartementet bekrefter i dag sin uttalelse fra januar, om at de ikke har klarert en slik overflygning. De vil om nødvendig ta opp saken igjen med USA. Den amerikanske ambassaden sier at de ikke har noen ytterligere informasjon om dette flyet.

Europarådets kommisjon la onsdag 7. juni fram en rapport om de hemmelige CIA-flyene og mulige hemmelige CIA-fengsler i Europa. Der kommer det fram at minst 14 europeiske land har samarbeidet med CIA i disse sakene. Rapporten nevner Norge som ett av landene som har bidratt til CIAs etterretning, men Norge er ikke blant landene som knyttes direkte til fangetransportene.

Krever gjennomgang

[alvorlig] Nestleder i Amnesty Internasjonal Norge, John Peder Egenæs, sier at de ser på overflygninger som like alvorlig som om flyet hadde landet på en norsk flyplass. Enten har norske myndigheter gjort en for dårlig jobb når de har undersøkt mistankene om CIA-fly, eller så har de ikke vært interesserte i å få alt på bordet, mener Egenæs.

– Jeg håper at det er det første som er tilfellet, og at regjeringen nå får i gang en skikkelig gjennomgang, sier John Peder Egenæs. n

Kommentarer
DEL