Østarbeiderne utfordrer fagbevegelsen

De faglig organiserte forbereder seg på tøff kamp om rettigheter.

Ny Tid

1. mai 2006 går overgangsreglene for arbeidssøkende fra Øst-Europa ut. Overgangsreglene som ble innført av en rekke EU-land i tillegg til Norge varer frem til 1. mai 2006. Hva som skjer etter den datoen vet ingen i dag. I flere land er forberedelsene i gang, men ingenting er avklart.

Norge har lenge vært et eldorado for kreative mellommenn som har importert billig arbeidskraft fra Øst-Europa til norske arbeidsplasser. Det norske markedet har i motsetning til både Danmark og Sverige vært oppfattet som enkelt å operere i.

FAFO-gorsker Line Eldring påpekt i et intervju med Ny Tid nylig at det har vært enkelt å etablere seg i Norge.

– Organisasjons- og avtaledekningen er lav i en del bransjer og arbeidsgiversiden har hittil vært skeptisk når det gjelder alternative reguleringsmekanismer. Dette åpner her for et marked der mellommenn kan gå inn og formidle billig arbeidskraft fra Øst-Europa til Norge med store fortjenester, sier hun.

Fellesforbundet følger nøye med det som skjer i det norske arbeidsmarkedet, og det dukker stadig opp graverende eksempler på utnytting av utenlandsk arbeidskraft. I forrige uke kunne de avsløre saken om 10 polakker med en grunnlønn på 9 kroner timen, og en hovedentreprenør som ikke visste hvem underentreprenøren hadde innleid. Det er fakta Fellesforbundet fant i lønnsdumpingsaken hos Heimdal Entreprenør AS i Trondheim.

Samtidig kom frem en annen graverende sak om Polske arbeidere som har blitt lurt av en arbeidsgiver i Kristiansand. Arbeidsgiveren skylder dem 450 000 kroner mens de ikke har penger til mat eller reisen hjem til Polen. Det er snakk om åtte polske håndverkere som har jobbet i flere måneder i Kristiansand uten betaling. Da arbeidsgiver skulle betale ut lønn – forsvant han.

Trenger innsynsrett

Arbeids- og Sosialdepartementet foreslår i sitt forslag til «Lov om allmenngjøring av tariffavtaler» at de tillitsvalgte får innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene i de bedriftene som er omfattet av allmenngjøring av tariffavtaler.

Kjell Skjærvø, rådgiver i Fellesforbundet, er den i fagbevegelsen som har jobbet mest med å avsløre uverdige og kriminelle forhold på norske byggeplasser. Han sier til Magasinet forslaget regjering kommer med på noen områder er et fremskritt, mens det på andre områder ikke holder mål. Han mener at de tillitsvalgte trenger en generell innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår for å kunne bevise at sosial dumping foregår.

– Loven gir oss adgang til boikott hvis forskriften om allmenngjøring brytes. Det ligger i samfunnets interesse at loven følges. Men hvem er det som bærer risikoen ved en eventuell boikott? Jo, det er oss, det. Og hvem er det som bærer byrden for å bevise at forskriften brytes? Det er oss, det også, understreker Skjærvø, som vil ha en lov der de tillitsvalgte i større grad skal ha innsyn i det de trenger å se for å kunne følge med i om det skjer noe ulovlig.

Vil ha avtalen forlenget

I Danmark har partene på arbeidsmarkedet hatt en betydelig bedre dialog enn det vi ser i Norge. Arbeidsgivere og fagbevegelsen har en annen tradisjon for å ta hensyn til hverandre for å unngå konflikter.

Diskusjonen om erfaringene med dagens overgangsordninger har startet opp, og en av de første fagbevegelsene som har kommet med klare krav til det som skal skje etter 1. mai 2006, er 3F.

3F krever at dagens avtale skal fortsette, og at Danmark forlenger avtalen til de maksimale syv årene de har mulighet til. Da 3F i forrige uke møttes til konferanse om arbeidskraften fra øst, sa lederen Poul Erik Skov Christensen, at dagens avtale er et viktig verktøy når de vandrende arbeidssøkerne fra øst kommer.

Christensen etterlyste mer engasjement fra arbeidsgiverne, som han mener har latt være å engasjere seg i utfordringene, og i stedet overlatt alt til fagbevegelsen.

– Jeg har en mistanke om at en del hadde håpet at denne utfordringen ble for tøff for oss, men det har vi motbevist. Nå er det på tide at også arbeidsgiverne blir med, sa Christensen.

3F har gjort en stor innsats for å sikre like vilkår mellom danske arbeidere og utenlandsk arbeidskraft som kommer til Danmark. Det har lykkes å sikre seg at de største entreprenørene ikke tar inn billig arbeidskraft i konkurranse med danske arbeidere. Disse selskapene sikrer seg i dag gjennom å gjøre avtaler med underentreprenører som må garantere at de ikke tar inn utenlandsk arbeidskraft til under avtalefestet tariff.

Arbeidsgiverne i Dansk Industri mener at de ikke har latt de fagorganiserte ta støyten, men at de også har tatt de utfordringene som kommer. De peker på at på at innvandringen fra nye EU-land er ganske beskjeden.

– Vi trenger tvert imot tilgang på arbeidskraft – og svært gjerne fra Øst-Europa, sa en representant for Dansk Industri.

Uklart

Det er foreløpig uklart hva Norge kommer til å gjøre med sine overgangsregler. Dagens regler kan ikke videreføres slik de er. Den nye regjeringen får saken i fanget, og må starte jobben med å finne ut av hva som skal skje.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.