Ossietzkyprisen

Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2016 til varsleren Edward Snowden. Norsk PEN inviterer Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets aula i Oslo fredag 18. november, og vil arbeide for at han er til stede under prisseremonien i egen person. Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen deles ut årlig […]

Ny Tid

Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2016 til varsleren Edward Snowden. Norsk PEN inviterer Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets aula i Oslo fredag 18. november, og vil arbeide for at han er til stede under prisseremonien i egen person.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken. Styret i Norsk PEN beslutter hvem som skal tildeles Ossietzkyprisen.

Begrunnelse: Edward Snowden har varslet om tvilsom og omfattende statlig og global overvåkning og spionasje, både overfor enkeltland og privatpersoner. Snowdens avsløring av NSAs overvåkning av millioner av telefonsamtaler resulterte i at den amerikanske domstolen US Court of Appeals i fjor fant overvåkningen ulovlig fordi den ikke var godkjent av Kongressen. Likevel har ikke Snowden møtt noen forståelse hos amerikanske myndigheter. De opprettholder siktelsen for spionasje og tyveri av statlig eiendom og krever ham utlevert fra Russland, hvor han nå bor i eksil. I USA risikerer han livstidsdom.

Edward Snowdens avsløringer representerer en av de viktigste begivenhetene i internasjonal politikk i de senere årene og en alvorlig legitimitetskrise i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Dessuten markerer avsløringene et brudd med tilliten til internetts nøytralitet.

Årets Ossietzkyprisvinner har forsaket privatliv og karriere for å varsle om amerikanske myndigheters overvåkningsvirksomhet. Han mottok Bjørnsonprisen september 2015 for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters ulovlige overvåkning av sine og andres innbyggere. I en tv-overført tale under tildelingen av denne prisen ga Snowden uttrykk for at han var klar over konsekvensene av det han gjorde. Han forventet ingen priser, snarere å bli kastet i fengsel. Likevel sa han at han ville gjort det samme igjen. Dermed representerer han også et modig forsvar for varsleres ytringsfrihet, samtidig som den massive overvåkningen truer ytringsfriheten for samfunnsborgere verden over.

Norsk PEN vil ved å gi prisen til Edvard Snowden understreke respekten for hans unike varslerrolle. Tildelingen avdekker behov for internasjonal debatt om overvåkningens folkerettslige og nasjonale grenser. Prisen er også en anerkjennelse av varsleres personlige mot under avsløringer av statlige/offentlige og skjulte inngrep mot enkeltmenneskers privatsfære. Med årets ossietzkypristildeling ønsker Norsk PEN å synliggjøre at overvåkning kun bør skje innen internasjonalt klarerte rammer og under forutsetning av at enkeltmenneskers individuelle friheter er beskyttet.

Politisk utfordrer.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.