Oss er idag en Frelser født


Stopp julen, lyder dagens slagord blant provoene i Stockholm. Hørte De feil? Var det stopp krigen jeg sa? De hørte ikke feil. På en måte har det samme mening for dem som roper det.

Email: johanborgen@orientering.no
Publisert: 2018-12-03

Orientering 14. desember 1968

Stopp krigen og stopp julen – skulle slike slagord ha samme mening? – Nå, ikke bokstavelig. Det er forfalskningen av julen våre avanserte brødre i øst har sett seg gale på. Hele den kommersialiseringen som nettopp er julens idé imot. Forfalskningen, forfuskingen, forgiftningen, jul og annet. Symbolsk og rent bokstavelig.

Ser vi tilbake på begynnelsen av provobevegelsen, finner vi begge betydninger. Ordet oppsto i Nederland, og de første demonstrasjonene var rettet mot all humbugen omkring et giftermål innen kongehuset. Samtidig bredte den seg til det «bokstavelige» felt. Målinger av luften i storbyene viste en foruroligende grad av forgiftning. Iallfall for en del tilskrev man det de mange bilene. Ikke minst de mange bilene som sto stille med motoren på. De unge nederlandske provoene brøt seg inn i bilene og slo av motoren. I samme åndedrett kom tilbudet om de hvite syklene. En masse sykler ble skaffet til veie, malt med hvitt og plassert rundt i sentrum og i utkantene. Værsågod – de sto til rådighet for hvem som ville bruke dem.

I slike saker var den gryende provobevegelsen en absolutt seriøs bevegelse – man kunne godt kalle det vår tids speiderbevegelse. Atskillig hjelpsomhet ble virkelig også utfoldet. Overfor gamle og svake og dem som mest ble slått ut av den tekniske utvikling. Tiltaket med syklene ble lansert i København, men myndighetene grep inn. Siden den tid er det visst dødd ut i hjemlandet også. Politiet og dermed det meget omtalte Bestående så ikke med blide øyne på en så påfallende menneskevennlighet. Den ble ikke tatt som et symptom på lovløsheten generelt.

Og generell ble bevegelsen i årene som kom. Studentrevolusjonen over hele den vestlige og litt av den østlige verden ble en videreføring av de første spede tiltak. Så ulike begrunnelser det er for slikt opprør – i Paris, Berlin, London, København … like fra plassmangel til påstått indoktrinering ved de forskjellige fakulteter og underbetaling av arbeidere – naturligvis i favør av Det Bestående – så arter selve operasjonen seg noenlunde likt. Okkupasjon av auditorier og institutter, marsjering og – i hardeste tilfelle – blodsutgytelse og vold. Ledd i det man blant unge i verden kaller den permanente revolusjon. Hvilket i og for seg ikke innebærer anvendelse av vold, men villighet til å møte vold med vold.

Stopp krigen og stopp julen – skulle slike …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal