Oss er idag en Frelser født

Stopp julen, lyder dagens slagord blant provoene i Stockholm. Hørte De feil? Var det stopp krigen jeg sa? De hørte ikke feil. På en måte har det samme mening for dem som roper det.

Johan Borgen
Email: johanborgen@orientering.no
Publisert: 03.12.2018

Orientering 14. desember 1968

Stopp krigen og stopp julen – skulle slike slagord ha samme mening? – Nå, ikke bokstavelig. Det er forfalskningen av julen våre avanserte brødre i øst har sett seg gale på. Hele den kommersialiseringen som nettopp er julens idé imot. Forfalskningen, forfuskingen, forgiftningen, jul og annet. Symbolsk og rent bokstavelig.

Ser vi tilbake på begynnelsen av provobevegelsen, finner vi begge betydninger. Ordet oppsto i Nederland, og de første demonstrasjonene var rettet mot all humbugen omkring et giftermål innen kongehuset. Samtidig bredte den seg til det «bokstavelige» felt. Målinger av luften i storbyene viste en foruroligende grad av forgiftning. Iallfall for en del tilskrev man det de mange bilene. Ikke minst de mange bilene som sto stille med motoren på. De unge nederlandske provoene brøt seg inn i bilene og slo av motoren. I samme åndedrett kom tilbudet om de hvite syklene. En masse sykler ble skaffet til veie, malt med hvitt og plassert rundt i sentrum og i utkantene. Værsågod – de sto til rådighet for hvem som ville bruke dem.

I slike saker var den gryende provobevegelsen en absolutt seriøs bevegelse – man kunne godt kalle det vår tids speiderbevegelse. Atskillig hjelpsomhet ble virkelig også utfoldet. Overfor gamle og svake og dem som mest ble slått ut av den tekniske utvikling. Tiltaket med syklene ble lansert i København, men myndighetene grep inn. Siden den tid er det visst dødd ut i hjemlandet også. Politiet og dermed det meget omtalte Bestående så ikke med blide øyne på en så påfallende menneskevennlighet. Den ble ikke tatt som et symptom på lovløsheten generelt.

Og generell ble bevegelsen i årene som kom. Studentrevolusjonen over hele den vestlige og litt av den østlige verden ble en videreføring av de første spede tiltak. Så ulike begrunnelser det er for slikt opprør – i Paris, Berlin, London, København … like fra plassmangel til påstått indoktrinering ved de forskjellige fakulteter og underbetaling av arbeidere – naturligvis i favør av Det Bestående – så arter selve operasjonen seg noenlunde likt. Okkupasjon av auditorier og institutter, marsjering og – i hardeste tilfelle – blodsutgytelse og vold. Ledd i det man blant unge i verden kaller den permanente revolusjon. Hvilket i og for seg ikke innebærer anvendelse av vold, men villighet til å møte vold med vold.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer