Oslo på bånn

Oslo, byen med det store hjertet, ligger nederst på statistikken over antallet flyktninger fylkene tar imot i forhold til innbyggere.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Stikk i strid med det inntrykket folk flest sannsynligvis har, så tar Oslo imot langt færre flyktninger enn andre fylker. I hvert fall sett i forhold til innbyggertallet.

Dette kommer fram i statistikker for 2002 som Utlendingsdirektoratet har utarbeidet i en bosettingsrapport som ble ferdig i januar i år.

Sett i forhold til Oslos befolkning på drøyt en halv million mennesker, tok hovedstaden i fjor imot 248 flyktninger, ikke iberegnet familiegjenforening.

Det blir 0,0489 i prosentpoeng, noe som plasserer Oslo på jumboplass, et godt stykke etter Akershus på nest siste plass, som oppnådde en prosent på 0,0729.

Statistikken over de 19 fylkene i landet toppes av Vest-Agder med prosentpoeng på 0,1823; altså fire ganger så mange flyktninger i forhold til innbyggertall enn Oslo.

Heller ikke statistikken over bosetting i forhold til folketall som inkluderer familiegjenforening hjelper mye for Oslos image som byen med det store hjertet.

UDIs tall viser her at Oslo ligger på fjerde siste plass med 0,1537 prosentpoeng, foran Hordaland, Akershus og Østfold på jumboplassene.

Denne statistikken toppes av Nordland med 0,3109 prosentpoeng, som til tross for et innbyggertall på mindre enn halvparten av Oslo, i faktiske tall tok imot nesten like mange flyktninger i 2002 som hovedstaden.

UDI gir dog Oslo, Akershus og Østfold en viss unnskyldning i forhold til statistikken som inkluderer familiegjenforening: Tabellen tar ikke med sekundærflyktninger, som i stor grad gjelder Oslo, Akershus og Østfold, og gir derfor ikke et helt riktig bilde.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here