Orientering-veteraner støtter Damm

Både Sigurd Evensmos sønn Ivar Evensmo, tidligere Orientering-redaktør Kjell Cordtsen, Jon Olav Egeland og Ingolf Håkon Teigene mener Damm bør overta Ny Tid.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Ny Tid er det symbolske arvesølvet. Det er en stolt journalistisk tradisjon som skifter eier her, sier Ivar Evensmo.

Han er sønn av Orienterings første redaktør Sigurd Evensmo (1912-1978), og mener et salg til forlaget Damm & Søn AS kan videreføre arven på en god måte.

– Jeg tror at Damm har ærlige hensikter og ønsker å bringe videre Ny Tids og Orienterings stolte tradisjon med skarpe penner, å ta opp tabubelagte temaer i ikke-sekterisk ånd og å bedrive modig journalistikk, sier han.

Det kan løfte Ny Tid, ifølge redaktørsønnen, som ikke tror at Damm vil bruke avisen som kosmetikk.

– Ønsket om overtagelse er nok snarere basert på ekte respekt. De vil bringe avisen inn i en ny tid, så å si. Jeg føler også at frykten for innblanding i det redaksjonelle arbeidet fra eiers side er uberettiget. Det ville være en så politisk ukorrekt handling at det er urealistisk å tenke seg det. Damm er nok også klar over at mange vil følge veldig godt med, og at de også derfor vil ligge langt unna innblanding i avisens redaksjonelle linje, sier han.

Evensmo understreker også viktigheten av at avisens medarbeidere har tro på de nye eiernes gode intensjoner.

– Min følelse er at det ikke bare dreier seg om å trygge egen arbeidsplass, men at man også tror på prosjektet. Motstanden mot salget føler jeg baserer seg på noe nostalgisk tankegang, sier han.

Sammenslåing uheldig

Tankene som er luftet omkring en sammenslåing av Ny Tid og Klassekampen ser Evensmo som uheldig.

– Jeg liker Klassekampen veldig godt, men jeg tror at Ny Tid kan komme til å drukne ved en sammenslåing og at mangfoldet på venstresiden er bedre tjent med at Ny Tid lever videre i en annen form. Ny Tid har en bedre sjanse til å være en uavhengig stemme med Damm som eiere enn i et samarbeid med Klassekampen, sier han, og fortsetter.

– Det er det journalistiske budskapet som skal leve videre, og Ny Tid har opplevd opp- og nedganger før. Det som er viktig er å ta med seg det beste videre, og at man forblir tro mot idealene. Det tror jeg man får til med de nye eierne.

Ingen annen farbar vei

Dagbladets mangeårige medarbeider Jon Olav Egeland har bakgrunn fra Orientering. Han mener Ny Tid må ha eiere som respekterer den redaksjonelle uavhengighet, en redaksjon med sterk integritet og – viktigst – et redaksjonelt konsept som tiltrekker lesere og gir avisen en solid økonomisk plattform.

– Det må man huske på når beslutningen fattes, sier han.

Ny Tid er for tiden pengelens. I dagens situasjon og for fremtiden er det nødvendig å finne en løsning. Det forslaget som har kommet på bordet er fra Damm.

– Jeg har forståelse for kritikernes synspunkter, men jeg kan ikke se at de har påvist noen annen farbar vei for fremtiden. Det plikter de å komme opp med før man kan ta alternativet deres alvorlig, sier Egeland.

Ingolf H. Teigene jobbet i Orientering og Ny Tid i nærmere tolv år. Også han deler styrets og klubbens syn på tilbudet fra Damm.

– Mitt instinkt etter disse årene er at de som sitter nærmest bedriften – altså de ansatte, redaktøren og styret – best vet hvordan avisa kan sikres og utvikles. Bare unntaksvis var det noe poeng å høre på nåværende og tidligere høvdinger i partiet, sier han.

Dødslinje

Å slå sammen Ny Tid og Klassekampen fremstår heller ikke som noe gunstig alternativ, ifølge Teigene.

– Det ville vært en dødslinje for Ny Tid. Det beste man kunne håpet på er å bli et underbruk eller bilag. I verste fall blir Ny Tid slukt. Så lenge det er slik får man bite i det litt sure eplet og ta imot forlagskapitalen fra Damm.

Kjell Cordtsen var mangeårig medarbeider i Orientering og redaktør fra 1965 og fram til avisen gikk inn i Ny Tid i 1975. Ved siden av Sigurd Evensmo og Finn Gustavsen var han en av de viktigste personene i kretsen rundt Orientering. I dag ser han få problemer med forslaget om at forlaget Damm & Søn AS overtar Ny Tid.

– Jeg syns aldri Ny Tid kom til å videreføre de journalistiske og litterære tradisjonene fra Orientering. Så jeg har ingen sterke følelser for det som nå skjer. Men generelt kan jeg si at det viser hvor lite velegnet politiske partier er som aviseiere. Noe av det jeg sterkest bebreider meg selv, er at jeg et drøyt år før den politiske beslutningen om å nedlegge Orientering gikk inn for at SF skulle overta aksjemajoriteten, sier han.

I dag mener Cordtsen det var prinsipielt galt og bidro til en hodeløs likvidasjon. Det kan ikke gjøres om igjen, men:

– Hvis Damm gir garantier for at Ny Tids verdigrunnlag skal forankres i en uavhengig radikal tradisjon, ser jeg få problemer med en løsrivelse fra SV, avslutter Cordtsen.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here