Orientering: Ved Kennedys død


Medfølelse og avsky er ord som går igjen i kommentarene til attentatet på Robert Kennedy. Vår USA-vennlige presse er full av medfølelse med senatoren og hans familie, og den hykler Ikke. Dens avsky for det som har skjedd, er dyp og ekte.

Cordsen var tidligere redaktør av Orientering, og med ved navneskiftet til Ny Tid i 1975.
Email: kjellcordtsen@gmail.com
Publisert: 2018-06-01

8. juni 1968

Og dette er vel og bra. Men det forundrer oss stadig en smule at denne avsky aldri vendes mot det amerikanske samfunn. Tvert imot har pressen gjennom alle år applaudert når dette USA med dets idealer og økonomiske system skulle påføres andre mennesker – om nødvendig med vold. Den har talt om frihet og demokrati. Men bak demokratiets ferniss skjuler det seg enorme maktkonsentrasjoner og motsetninger mellom de mektige og de avmektige. Det har vi fått høre mindre om. Landgangen i Libanon, invasjonene i Guatemala og San Domingo, angrepene på Cuba og Vietnam, ble alltid forklart med at det skjedde i frihetens og demokratiets interesse. Status quo, de uutholdelige økonomiske og sosiale forhold i Asia, Latin-Amerika og USA selv, er også vold. Men disse kontinentenes fattigdom danner samtidig grunnlaget for Vestens rikdom. Et økonomisk maktapparat med hundretusener av soldater, fly og tanks holder dem nede i antikommunismens misbrukte navn.

Det …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal