Orientering: Ved Kennedys død

Medfølelse og avsky er ord som går igjen i kommentarene til attentatet på Robert Kennedy. Vår USA-vennlige presse er full av medfølelse med senatoren og hans familie, og den hykler Ikke. Dens avsky for det som har skjedd, er dyp og ekte.

Kjell Cordtsen
Cordsen var tidligere redaktør av Orientering, og med ved navneskiftet til Ny Tid i 1975.
Email: kjellcordtsen@gmail.com
Publisert: 01.06.2018

8. juni 1968

Og dette er vel og bra. Men det forundrer oss stadig en smule at denne avsky aldri vendes mot det amerikanske samfunn. Tvert imot har pressen gjennom alle år applaudert når dette USA med dets idealer og økonomiske system skulle påføres andre mennesker – om nødvendig med vold. Den har talt om frihet og demokrati. Men bak demokratiets ferniss skjuler det seg enorme maktkonsentrasjoner og motsetninger mellom de mektige og de avmektige. Det har vi fått høre mindre om. Landgangen i Libanon, invasjonene i Guatemala og San Domingo, angrepene på Cuba og Vietnam, ble alltid forklart med at det skjedde i frihetens og demokratiets interesse. Status quo, de uutholdelige økonomiske og sosiale forhold i Asia, Latin-Amerika og USA selv, er også vold. Men disse kontinentenes fattigdom danner samtidig grunnlaget for Vestens rikdom. Et økonomisk maktapparat med hundretusener av soldater, fly og tanks holder dem nede i antikommunismens misbrukte navn.

Det amerikanske samfunn, dets politiske makt og økonomiske struktur, er med andre ord basert på vold – og det i et omfang som først nå er i ferd med å gå opp for verden. Og enda forundrer man seg over at det forekommer private voldshandlinger i dette samfunn hvor volden har vært institusjonalisert og idealisert i generasjoner. President Johnson på sin side har nedsatt en komité som skal analysere årsakene til den økende grad av voldsbruk i USA. Vi må skape en ny holdning, sa presidenten. Men kan en slik komité avskaffe motsetningene i det amerikanske samfunn? Er USAs krise i dag et spørsmål om holdninger eller er det et spørsmål om de motsetninger og det samfunn som skaper disse holdningene?

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer