Orientering-jubileum feires 7. februar

Torild Skard, Audun Lysbakken, Erling Borgen, Lars Alldén, Mina Adampour, Birgitte Kjos Fonn, Gülay Kutal, Hallgeir Langeland og Sarah Ramin Osmundsen: Dette er noen av de du kan møte i aksjon når 60-årsjubileet for Orienterings første utgave feires på Litteraturhuset torsdag 7. februar. Paneldebatt, poesi-slam, kåseri.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).


Velkommen til

jubileumsfeiring!

Ny Tid – hvori opptatt Orientering – inviterer til jubileumsfeiring torsdag 07.02.2013.

Tid: Torsdag 7. februar. Kl. 18-20.30.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsv. 29.

I Amalie Skram-salen, 2. etasje.

Paneldebatt, foredrag, underholdning. Gratis.


Begrenset antall plasser. Reservering av sitteplasser er nå avsluttet. For forespørsler: tips@nytid.no eller tlf 916 95 195. Facebook-side.

I februar 2013 er det 60 år siden den partipolitisk uavhengige ukeavisa Orientering utkom med sin første ordinære utgave, med forfatter Sigurd Evensmo (1912-1978) som første redaktør. Avisa hadde som mål å stå for «en tredje vei» mellom maktblokkene i øst og vest, samt et ønske om å være en «åpen råk» i den norske utenrikspolitiske debatten. I 1961 ble medlemmer av Orientering-kretsen ekskludert fra Arbeiderpartiet, noe som medførte dannelsen av Sosialistisk Folkeparti (SF), senere SV. I Orientering skrev blant andre Jens Bjørneboe, Sara Lidman, Johan Borgen, Inger Hagerup, Torborg Nedreaas, Torild Skard, Tore Linné Eriksen, Finn Gustavsen (red. 1959-65) og Kjell Cordtsen (red. 1965-75). Hver uke siden januar 2006 har Ny Tid trykket utvalgte klassikere fra Orientering-perioden (1953-1975).

Jubileumskveld 7. februar 2013 (foreløpig prg):


Velkomst: Hilde Bojer, prof. emerita og tdl. Orientering-skribent.

Paneldebatt ved stemmerettsjubileet 2013:

«Er likestillingspolitikken til hinder for kvinnefrigjøringen?

Hvorfor har kvinnebegrepet forsvunnet i 2013?»


Torild Skard: Skribent og bidragsyter i Orientering fra 1958 til 1975. Psykolog. Tidligere universitetslektor, lagtingspresident for SV og direktør i UNESCO. Leder av Norsk Kvinnesaksforening fra 2006. Forfatter av Maktens kvinner (2012). Skriver for Ny Tids «TIL ORIENTERING»-spalte.

* «En 5. kvinnekonferanse»: Ny Tid 26.11.2012.

Audun Lysbakken: Partileder og parlamentarisk leder i SV.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister 2009-2012.

Gülay Kutal: Leder av SVs etniske likestillingsutvalg. Bystyremedlem. Informatiker, industriingeniør.Ordstyrer: Ida Irene Bergstrøm. Samfunnsviter, skribent for Fett.


En beretning om Orienterings brytningstid, 1965-1975:


Lars Alldén: Ansvarlig redaktør for Orientering 1969-71. Journalist i Ny Tid, hvori opptatt Orientering, fra 1975 til 1977. Sosiolog. Tdl. forlagsredaktør. Forfatter av flere bøker.

Poesi, musikk, kunst:

Sarah Ramin Osmundsen:

Poet. Sanger. Skuespiller.

Norgesmester i poesislam 2011,

semifinalist i Paris-VM.
Paneldebatt foran stortingsvalget 2013:

Fra Nato-opposisjon til ansvarlighetens dilemma: Lærdom fra Orientering til en ny tid. Orientering & en 3. vei 1953-2013.


Erling Borgen: Journalist i Orientering fra 1969 til 1975. Prisbelønt reporter. Ansatt i NRK 1979-1999. Forfatter og dokumentarfilmskaper. Leder av Borgen Production AS.

Mina Adampour: Jus- og medisinstudent. Samfunnsdebattant. Leder av Ungdom mot rasisme. Spaltist i Ny Tid.

Hallgeir Langeland: Stortingsrepresentant for SV siden 1997. Tidligere varamedlem i den utvidede utenrikskomité, nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Birgitte Kjos Fonn: Sosiolog, statsviter, høgskolelektor i journalistikk ved HiO. Forfatter av boka Orientering. Rebellenes avis (Pax Forlag, 2011). (Skards anmeldelse av Orientering-boka, i Ny Tid 31.03.11.)


Ordstyrer: Dag Herbjørnsrud, idéhistoriker, sakprosaforfatter, ansv. redaktør i Ny Tid.

Detaljert program og mer informasjon kommer.

Blant de påmeldte til arrangementet 7. februar fra kl. 18:

Ur-SF-er og avisfølger Einar Krog Grimsgaard,

Dagbladet-redaktør John Olav Egeland (tidligere Orientering-journalist),

førsteamanuensis emerita Hilde Bojer (tidligere Orientering-skribent, Ny Tid-spaltist),

HiO-rådgiver Gro Standnes (tidligere leder av Skolenes Landsforbund, nå Ny Tid-spaltist),

historieprofessor Tore Linné Eriksen (historiker, tidligere Orientering-skribent),

forfatter Sidsel Mørck, Dag Seierstad, Theo Koritzinsky, Kari Pahle m.fl.

*********

Kort historikk:

En prøveutgave av Orientering utkom i desember 1952, den første ordinære utgaven 19. februar 1953 – etter generalforsamling 28.01.53. Fra august 1975 ble Orientering videreført i den nye ukeavisa Ny Tid, omtrent samtidig med at SF ble videreført i SV.

Formålsparagrafen til Ny Tid & Orientering AS, som utgir Ny Tid:

«Utgi ukeavisa «Ny Tid – hvori opptatt Orientering», både på papir, nett og i elektroniske medier, i forlengelsen av publikasjonens tradisjon siden grunnleggelsen i 1953.»

Utdrag fra retningslinjene til Orientering:

«…en avis som ubundet av parti- og prestisjehensyn vil drøfte tidens brennende spørsmål

(publisert i første ordinære utgave 19. februar 1953, på s. 2 i dagens Ny Tid.)

Mer informasjon:

* Om Ny Tid. Flerkultur foran 22/7-dommen: Globaldebatt med Harare & Mumbai.

* Arrangement ved 100-årsmarkeringen for Sigurd Evensmo (1912-1978): 14.02.2012.

Arrangør:

Ny Tid – hvori opptatt Orientering. I samarbeid med Ivar Evensmo, medeier i Ny Tid & Orientering AS, og Gro Standnes. Talsperson for styret i NTO AS: Rolf Reikvam.


Kontakt:

Gro Standnes, tdl. Orientering-skribent: Gro.Standnes@hioa.no, tlf: 901 82 040.

Dag Herbjørnsrud, ansvarlig redaktør i Ny Tid: dag@nytid.no, tlf: 916 95 196.

Nettside for invitasjonsplakat: Klikk her for PDF.

---
DEL