Den svarte revolusjon
Memphis, Tennessee, borgerrettsforkjempere demonstrerer med "I am a man". 29. Mars, 1968.

Orientering: Den svarte revolusjon

USAs makthavere vet at ghetto-oppstandene en dag vil utvikle seg til et regulært opprør. Med utgangspunkt i den såkalte McCarran-loven har de planlagt en rekke interneringsleire – regulære konsentrasjonsleire – hvor de kan plassere fiender av systemet.

Avatar
Email: bill@nytid.no
Publisert: 01.06.2018

18. mai 1968

Årsakene til at det svarte og det hvite Amerika fører krig mot hverandre er historiske, vi skal derfor hoppe over dem, og i steden beskjeftige oss med de foreliggende resultater.

I denne korte artikkelen er det umulig for meg å gi en fullstendig belysning av mitt emne, hvordan kan de svarte overleve, de svartes krigsstrategi, stilt overfor rasemord og de amerikanske militære og industrielle kompleksers kampstrategi. Jeg skal konsentrere meg om de mindre romantiske trekk ved geriljakrigen i storbyene.

Amerikanske konsentrasjonsleire

I 1950, under McCarthys terrorvelde, ble McCarran-loven vedtatt. Korea-krigen var i full gang. Denne lovens hensikt var å kunne bringe til taushet enhver opposisjon som kunne skade det amerikanske styres indre sikkerhet. Med andre ord ethvert enkeltmenneske eller gruppe som mistenkes for å samarbeide med en fremmed makt om å styrte det amerikanske styre, kan fengsles. Loven ble opprinnelig vedtatt med tanke på dem som var motstandere av Korea-krigen, de altfor farlig Iiberale, og dem som mente at menneskerettigheter også inkluderte det svarte Amerika, foruten dem som med svake stemmer prøvde å fortelle nasjonen og verden at det amerikanske industrikompleks var i ferd med å ta et skritt videre mot fascismen – under Korea-krigen klassifiserte McCarthy alle sine motstandere som kommunister, og i de tilfelle hvor deres uenighet med styresmaktenes politikk ble for åpenlys, kunne de ifølge McCarran-lovens paragraf 2 plasseres i fangeleirer, bedre kjent som konsentrasjonsleirer, for å sikre Amerika mot enhver form for indre opprør.

Da, som nå, krevdes det ikke konkrete beviser for å plassere en amerikansk borger i en av disse leirene. Etter at paragraf 2 ble føyd til McCarran-loven og vedtatt i Kongressen, varte det knapt tre måneder for den første av seks konsentrasjonsleirer ble påbegynt. Siden 1952 er det blitt opprettet fem til. Hver av dem kan ta fra 800-1000 mennesker, og ved ikke mindre enn 24 anledninger siden 1952 har amerikanske kongressmenn og senatorer forsøkt å påvise at de skitne røde kommunistene var i ferd med å styrte USAs styre. Hvis man hadde lest dette for 4 år siden, kunne man med rette ha smilt og dradd mine ord i tvil, men i dette år 1968 er det altfor lett å kontrollere mine fakta og oppdage med skrekk at de eksisterer.

Nye leirer under bygging

I dag konstrueres det nye leirer i Arizona, Texas og California, konsentrasjonsleirer. Tildels er de allerede under oppførelse, og planene for de ennå ikke påbegynte har topprioritet. Amerikas massemedier nevner ikke med et ord hva denne loven innebærer. Når det gjelder amerikanske konsentrasjonsleirer er de tause, og med god grunn. De svarte revolusjonære krefter og det dårlig organiserte hvite amerikanske nye venstre er fullstendig klar over hva den innebærer, men å prøve å overbevise det hvite Amerika om hvilken betydning disse opplysningene har er så å si umulig. Myten om det hvite amerikanske demokrati er for dypt inngrodd i både deres mentalitet og psyke til å la betydningen av McCarran-lovens paragraf 2 vekke noen alvorlig ettertanke, selv om de fikk opplysningene plassert rett i fanget.

I dag konstrueres det nye leirer i Arizona, Texas og California.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer