Øredøvende

Hvorfor holdt media kjeft?

Midt i desember i fjor la Politidirektoratet som Ny Tid omtalte fram en rapport med en konklusjon som burde fått mer enn noen få til å heve øyenbrynene. Ikke minst burde det ha avstedkommet en hektisk aktivitet i de små og store redaksjonene i vårt langstrakte og enn så lenge ganske homogene land.

For konklusjonen i rapporten – utarbeidet av en ekspertgruppe bestående av representanter fra politiet, utlendingsmyndighetene og Statistisk sentralbyrå – var som følger:

Asylsøkere står bak en svært beskjeden del av det norske kriminalitetsbildet.

Ja, faktisk sto asylsøkere bak mindre enn en prosent av alle oppklarte lovbrudd i Norge i 2001. Og de mørkhudete, de fra Afrika og Asia, de sto høyden bak et par promille av lovbruddene.

Med andre ord mindre enn 0,1 prosent av lovbruddene.

For å gjøre det helt tydelig hva rapportens konklusjon var, kan i tillegg følgende sitat fra ekspertgruppas medlem Reid Jone Stene bidra til å fjerne all tvil:

– Vi har kommet fram til at asylsøkere ikke kan tillegges å stå for en betydelig del av de lovbruddene som blir begått i Norge. Snarere tvert imot: ASYLSØKERE STÅR BAK EN SVÆRT BESKJEDEN DEL AV DET NORSKE KRIMINALITETSBILDET.

Sa altså eksperten.

Enhver som har fulgt med i nyhetsbildet og den offentlige debatt de siste årene vil se at Politidirektoratets rapport med dette brakte videre en viten som mer eller mindre står i direkte motsetning til det inntrykket folk flest sitter igjen med etter å ha lest utallige artikler om knivstikkende asylsøkere eller hørt på oppbrakte politikere på Holmgang (eller andre debattprogrammer på TV) som med jevne mellomrom maler bildet av kriminelle innvandrere mørkere og mørkere.

Enhver fornuft skulle derfor tilsi at avisredaksjoner – ikke minst tabloidene i Akersgata – og programledere på TV som Oddvar Stensstrøm, Pål T. Jørgensen og Viggo Johansen, ville ha gjort et STORT nummer ut av denne nyervervede kunnskapen.

I stedet ble hele rapporten avspist i media med noen små meldinger her og der, før juleferien senket seg med fortsatt fremmedfrykt i de tusen hjem.

– Vi drar aldri opp en debatt selv, var Holmgangs forklaring til Ny Tid på hvorfor de ikke hadde funnet nyheten verdig en debatt.

– Foreløpig har denne saken falt under streken, var RedaksjonEN sin unnskyldning.

Men hva hadde skjedd hvis Politidirektoratets konklusjon hadde vært det motsatte? Hva hvis gjennomgangen av kriminalstatistikker fra 2001 hadde vist at ASYLSØKERE STÅR BAK EN SVÆRT STOR ANDEL AV LOVBRUDDENE SOM BLIR BEGÅTT I NORGE?

Ville da Holmgang og RedaksjonEN nølt med å tromme sammen et debattpanel på dagen? Ville da de store riksdekkende avisene nøyd seg med å sette en kort NTB-melding på trykk?

Og, kanskje like viktig: Ville i så fall hver eneste politiker ha vært tilbakeholden med å ta saken og lagd et rasende utspill på vegne av nordmenns sikkerhet og ve og vel? Og ville i så fall politiet nølt med å kreve mer ressurser og utvidede tillatelser til å slå ned på de mørkhudetes kriminalitet?

Neppe. Man trenger ikke være spåkone for å vite at et resultat som ikke talte til fordel for asylsøkere med all sannsynlighet ville ha fått stor oppmerksomhet. Det ville blitt debattprogrammer hvor muslimer og andre innvandrere ville blitt avkrevd å ta avstand fra vold og kriminalitet, det ville blitt reportasjer om nordmenn som føler seg utrygge i nærheten av asylmottak, det ville blitt nedsatt utvalg og foreslått lovendringer, det ville blitt lagt fram krav om lukkede asylmottak, og gud-vet-hva.

Men denne gangen var det altså en undersøkelse som viste at asylsøkere ikke står for en betydelig del av lovbruddene som begås i Norge. Snarere tvert imot. Med andre ord kan du like gjerne bli slått ned av en nordlending ved Saltstraumen eller svindlet av en bergenser i Grieghallen.

Hvorfor da denne øredøvende tausheten, ikke minst i media?

Kommentarer