Oppvarming avfolker arktis

Forskere og folket i arktis roper varsku over sjokkerende rask nedsmelting av isen i området. Den grønlandske innlandsisen kan være borte om 200 år.

Ny Tid

Nuuk: Snøen smelter tidligere om våren, isen er tynnere og vintrene er varmere enn de var. Rapportene som ble lagt frem på den sjette arktiske konferansen i Nuuk forrige helg er sjokkerende. Konklusjonene er langt mer alarmerende enn tidligere, og nå kan det vises til faktiske endringer i klimaet som tar et kvelertak på både dyr og mennesker i arktis.

Robert W. Corell, leder for The Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), viser i sin dokumentasjon til at havtemperaturen øker og at isen i Arktis smelter foruroligende raskt. ACIA kalles også Arktis Råds klimapanel Dokumentasjonen er mer omfattende enn det som tidligere er lagt frem på Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

– Arktis vil oppleve kraftigere og mer omfattende klimaendinger enn noen annen region i verden. De kommende 100 årene vil klimaendringene medføre store endringer økologisk, sosialt og økonomisk i verden. Endringer som allerede er i gang i Arktis, sier Robert W. Corell. Han er veldig overrasket over hvor raskt klimaet endrer seg i området og viser spesielt til Grønland.

– Politikere og andre beslutningstakere må være forbereedte på de konsekvensene de store endringene medfører.

Smelter raskere

Allerede i dag smelter isen svært raskt. Bare i løpet av de siste 20 årene har den grønlandske innlandsisen blitt redusert betydelig. Forskerne tror at temperaturen i arktis vil øke med mellom tre og ni prosent de kommende hundre årene. Og hvor forskere tidligere spådde at innlandsisen vil være smeltet om 1000 år sier Corell og hans partnere at isen kan være borte allerede om 200 til 400 år.

ACIA-rapporten har sett nærmere på en rekke områder, og kan blant annet vise til endringer i snø, is, dyreliv, havets temperatur og sosial- og helsesituasjonen til både dyr og mennesker.

Robert W. Corell sier at det viktigste de har kommet frem til i sine undersøkelser er at klima i arktis nå blir betydelig varmere og at utsiktene fremover tyder på enda varmere klima.

– Det vi står overfor er ikke kun at isen smelter i arktis og at folk og dyr mister sitt livsgrunnlag. Det som skjer får også globale påvirkninger. Det som skjer er ikke et regionalt, men et globalt problem. sier Corell.

Han legger til at det som overrasker dem mest er det som skjer på Grønland.

– Grønland er en svær issklump, og derfor regnet vi med at den ville smelte langsommere. Men det vi har oppdaget er at denne isen smelter mye raskere.

Rask oppvarming

Det arktiske klimaet blir raskere varmere enn den samlede globale oppvarmingen.

– Temperaturen øker betydelig mer i arktis enn i resten av verden. Faktisk øker oppvarmingen enkelte steder i arktis fem til ti ganger så raskt som i verden ellers. Denne oppvarmingen fører blant annet til økt issmelting og en kortere periode med snø hver vinter.

Corell sier at dette bare vil øke i årene som kommer, og at det kalde vannet som kommer fra denne smeltningen også vil påvirke de verdensomspennende havstrømmene som går fra det nordlige Stillehavet, via Det indiske hav og nord gjennom Atlanterhavet.

Inuit-folkene i Nunavut i det nordvestlige Canada lever av sel og andre dyr som fanges på isen. De vil miste muligheten til å drive med tradisjonell fangst når isen er borte. Dette er også et problem for isbjørnen som også lever av å fange dyr på isen.

– Færre isbjørner og seler betyr ikke kun at folket i Nunavut ikke får tak i den tradisjonelle maten, men at de mister hele grunnlaget for det samfunnet de lever i. I de modellene vi har jobbet med vil sommerisen i Arktis i 2050 være redusert med inntil halvparten av det vi har i dag. Andre modeller viser at isen vil være helt borte i 2050. Uten denne isen vil det være nesten umulig å forestille seg at selen og isbjørnen vil overleve, sier Robert W. Corell.

Klimaendringene er bare en av mange faktorer som spiller inn i denne sammenhengen.

– Arktis kann sammenlignes med det som skjer i gruvene der kanarifuglen varsler hvad som kommer til å skje. Og det som i dag skjer på Grønland, det vil resten av verden oppleve om noen år. De endringene vi har sett i Arktis de siste ti årene er det som vil skje i verden ellers de kommende 25 årene. Og i det perspektivet er det viktig at vi tar endringene i Arktis på alvor.

Utryddes

Det scenarioet som Corell og hans folk tegner vil bety at folk tvinges å flytte fra hjemstedene sine og søke til tryggere områder.

– I Nunavut, i Hudson Bay og en rekke andre steder ser vi allerede at mindre is skaper problemer for både dyr og mennesker. Fortsetter isen å smelte som den gjør i dag, vil store områder i Sibir stå under vann om noen år, fordi vannet ikke kommer ut i havet. I disse regionene må folk flytte fra hjemmene sine fordi de vil forsvinne i de enorme vannmassene som vil lage nye innsjøer, sier Robert W. Corell.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.