Leaders fra Hviterussland

Opptrapping av kampene i Øst-Ukraina

De siste ukene har det foregått en opptrapping av den militære konflikten i Øst-Ukraina. Flere eksperter frykter at krigen mellom russiskstøttede opprørere og ukrainske regjeringsstyrker kan føre til krig mellom Russland og NATO.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 07.07.2015

Kampene i juni i Ukraina har vært de mest intense siden Minsk II-avtalen ble inngått i februar. Mens ukrainske myndigheter sier at kampene skyldes en fornyet offensiv fra opprørerne, sier opprørerne at de bare har besvart ild fra ukrainske regjeringsstyrker. Begge sider anklager motparten for massive og kontinuerlige brudd på våpenhvileavtalen, og rapporterer om drepte og sårede soldater og sivile. Ukrainas forsvarsminister Stepan Poltorak hevder at over 100 soldater og 50 sivile har blitt drept av opprørerne etter inngåelsen av Minsk II-avtalen.
Kremls talsperson Dmitry Peskov har anklaget Kiev for å provosere frem nye kamper i Øst-Ukraina – for å presse EU til å forlenge de økonomiske sanksjonene mot Russland. Ukrainas president Petro Porosjenko anklager på sin side Russland for å forberede invasjon og ha utplassert 9000 soldater i de opprørskontrollerte områdene i Øst-Ukraina. Innbyggere i landsbyen Ocheretino sier imidlertid til avisen Kyiv Post 13. juni at de blir beskutt fra begge sider. OSCE har meldt at ingen av partene har fullført tilbaketrekningen av tunge våpen fra fronten, som er en del av Minsk II-avtalen.

Spesialstatus. Minsk II-avtalen ble inngått i Hviterussland 11. februar. Avtalen innebærer våpenhvile, tilbaketrekning av tunge våpen fra frontlinjen, fangeutveksling og gjennomføring av lokale valg. Kontrollen med grenseområdene til Russland skal også tilbakeføres til Ukraina innen 2015, såfremt Ukraina vedtar en grunnlovsreform som innebærer desentralisering og en spesiell status for regionene Donetsk og Lugansk. Denne statusen skal blant annet innebære rett til å opprettholde lokale militser og samarbeid med de russiske regionene på den andre siden av grensen.

USA har lenge hatt som mål å rive Ukraina løs fra russisk innflytelse.

En egen lov om spesialstatus for Donbass ble vedtatt av det ukrainske parlamentet 17. mars, men ble skarpt kritisert av lederne for opprørerne for å bryte med ordlyden i Minsk II-avtalen. Loven vil nemlig ikke tre i kraft før det har blitt holdt lokale valg i Donetsk og Lugansk basert på ukrainsk lovgivning. Opprørslederne kvitterte i mai med et forslag om å gjennomføre lokale valg så snart loven om spesialstatus for Donbass ble gjort gjeldende. De ville imidlertid nekte ukrainske partier som støttet krigen mot dem, å delta i valget.
Sterke nasjonalistiske krefter er motstandere av Minsk II-avtalen. Høyreekstremistene i partiet Høyre sektor har krevd at Porosjenko avviser våpenhvilen og gjenerobrer Donbass med makt. Høyre sektors leder Dimitri Jarosh sitter som rådgiver for den ukrainske generalstaben, og organisasjonen er én av flere militser som har deltatt i krigen mot opprørerne.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer