Opprørets språk

Concerning violence er en av de aller beste filmene jeg har sett om undertrykkelse og opprør.

Kjetil Røed
Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 07.07.2015

Concerning violence
Regi: Göran Hugo Olsson
Foto: Stig Holmqvist, Per Källberg, Leyla Assaf Tengroth m.fl.


«Avkoloniseringen kan aldri foregå ubemerket. Den virker på menneskets innerste vesen og forandrer det fullstendig. Fra å være tilskuer som knuges av sin egen uvesentlighet, blir han hovedrolleinnehaver og befinner seg plutselig midt i strålebunten fra historiens lyskastere. Det er en nær sagt grandios opplevelse. Kontakten med nye mennesker, et nytt språk, en ny måte å være menneske på, gir jeget en ny egenrytme. Det som skjer når en koloni frigjøres, er i virkeligheten at nye mennesker blir skapt. Dette skaperverket skyldes ingen overnaturlig makt. Fra å være en ting blir kolonislaven menneske samtidig som han gjør seg selv fri.»
Disse harde og dristige ordene er ført i pennen av Franz Fanon i den usedvanlige boka Jordens fordømte (1961). Den direkte adressaten for teksten er de undertrykte innbyggerne i Algerie, som, da Fanon skrev dette, fortsatt var en fransk koloni holdt nede med brutal makt. Men i virkeligheten snakker han til alle undertrykte, overalt, og til alle tider. Han «snakker» også med alle frihetsforkjempere – ikke minst filosofen Jean-Paul Sartre, som Fanon kjente personlig – og filosofens tidsskrift Les Temps modernes, som han skrev i.

Motstandens logikk. Fanon var født på Martinique, men arbeidet i Frankrike som lege, filosof og forfatter. I sentrum for hele hans virke sto hans forsøk på å beskrive kolonialismens psykopatologi, og, enda viktigere, hvordan de undertrykte kunne frigjøre seg fra hegemoniet. Fanon støttet Algeries uavhengighetskrig med Frankrike, og var medlem av Algeriske nasjonale frigjøringsfront. Helt siden han døde av leukemi bare 36 år gammel, samme år som Jordens fordømte så dagens lys, har hans skrifter vært til inspirasjon for undertrykte verden over, deriblant i Palestina og Sør-Afrika.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.