Opplysning er opprør

...

Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 2018-02-01
Se frem
Forfatter: Tor Nørretranders
People’sPress, Danmark

Udviklingen af konkurrencestaten har de seneste årtier medført at en ny type standardisering hamrer på døren for at blive lukket ind og implementeret. Kunstig intelligens, big data, robotter, nanoteknologi, avanceret dataanalyse, automatisering og såkaldt deep learning er værktøjer som understøtter en mekanistisk algoritmetænkning i alarmerende rask fremvækst. Ny teknologi bør naturligvis indgå i samfundsudviklingen, men – som i tilfældet med kniven – bør en konkret anvendelse bero på en kvalitativ vurdering.

Materialisme. På det seneste vinder et nyt privat universitet, Singularity University, frem og er nu under etablering i Danmark. Universitetet har futuristen og Google-udviklingschef Ray Kurzweil som en af dets inspirationskilder. Mobile computere/smartphones, cloud computing og selvkørende biler har været blandt Kurzweils forudsigelser, og i The Singularity Is Near (2005) folder han et fremtidsbillede ud hvor maskinintelligens og mennesket flyder sammen og fusionerer, og machine learning vil blive den dominerende læringsform.

Udviklingen mod Singularity-standarden har længe været undervejs. Ja, allerede i 1600-tallet, med den videnskabelige tænknings eksperimentelle metoder og den tilhørende matematisk-fysiske logik, blev grundlaget lagt. Alle kompleksiteter med baggrund i den menneskelige erfaring er siden blevet søgt udviklet og reduceret til rene fysiske forløb som kan behandles i små, isolerede «pakker» og eksakt måles.

Sosialkredittsystemet skal utgjøre et hypereffektivt menneskedressursystem.

Kina på banen. Forud for nyliberalismens fremmarch havde samfundskritikeren Lewis Mumford analyseret moderne samfundsplanlægning og konstateret at den i altovervejende grad var uforenelig med menneskets behov. I The Pentagon of Power (1971) taler han om kundskabens automatisering og mener at den gængse tro på mekanisk kvantificering uden samtidig menneskelig kvalificering gør hele uddannelsesprocessen latterlig.

Systemet af internationale institutioner opbygget efter den anden verdenskrig – med det militærindustrielle innovative drive, afkoloniseringen afløst af neokolonisering og med nyliberalismens fremmarch – har været en støtte til den vesterlandske udviklingsmodel. Men fra en helt anden kulturbaggrund melder Kina sig nu ind i kampen om verdensherredømmet. Kinas nye overvågningsteknologier kan associeres …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.