LEONI Walter-"Colpo d'ala"

Opp av kjelleren, inn i krigen

Også kjellermennesket må med i menneske- hetens omstilling. Dette glemmer Carsten Jensen.

Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 01.10.2018
Kældermennesker. Om populisme og besværet med at være menneske
Forfatter: Carsten Jensen
Politikens Forlag, Danmark

Enhver tids­epoke rummer sine større eller mindre udfordringer og behov for forandringer – siger man. Men i dag fremstår udfordringerne fundamentalt anderledes end tidligere. Som i flyet i fuld fart på vej mod en klippevæg, hvor piloten først nu desperat forsøger at finde instruktionsbogen til sit køretøjs instrumentpanel. Alle er vi deltagere i en altomfattende metamorfose i en verden der stadigt bliver mere kompliceret og kompleks – jævnfør titlen på den afdøde tyske sociologen Ulrich Becks sidste bog The Metamor­phosis of the World. Selv på god vej mod afgrunden har vi endnu ikke begreberne på plads for at kunne tale om hvad en hensigtsmæssig indretning af vores liv på jorden indebærer. 

Et nyt sprog

I Kældermennesker er det netop metamorfose forfatter Carsten Jensen bruger som karakteristik på den historiske periode vi nu gennemløber: en kaotisk tilstand hvor man ikke længere ved hvor det hele bærer hen. Vanskeligheder med at orientere sig leder til en omsiggribende frygt og vrede uden at en overordnet vejledning synes at være tilstede. I dette kaos behøves de ord og begreber der kan beskrive den nye normalsituationen vi alle er bragt i – et helt nyt sprog. I dette sprog – der også må inkludere et nærvær i handling – må der kunne findes spirer til at se og bevæge sig frem mod det næste stadie i verdenshistorien. Jensen konstaterer at vi er nødt til at genopfinde os selv og begynde at søge efter svar på hvorfor vi er sat her på jorden. 

68-kuppet

Hvad er det der sker for øjnene af os, som vi alle ved ikke kan fortsætte? Det er en orden – en ny religion – med krav om økonomisk vækst, som efter afslutningen på Anden verdenskrig har bragt civilisationen i en så dyb krise at «den store omstilling» udgør et must. 

De objektive betingelserne for en sådan transformation er i dag til stede, herunder teknologien – men de subjektive mangler fortsat. Det så vi i 1968: Kun fraværet af et internationalt lederskab umuliggjorde et paradigmeskifte. Dengang var der behov for en topstyrelse der kunne matche sammenfaldet af opbrud på tre globale fronter: den anti-koloniale kamp i de såkaldte udviklingslande, den anti-bureaukratiske kamp i den sovjetdominerede verden samt den antikapitalistiske kamp i OECD-landene. 

Parallelt med kommersialiseringen av samfunnslivet fulgte en brutalisering av arbeidslivet og en tivolisering av fritidslivet.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer