Ønsker en uavhengig avis

Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Damm, har stor tro på utviklingsmulighetene for Ny Tid som en uavhengig og moderne nyhets- og kommentaravis. Han forteller at Damm med et oppkjøp ønsker å videreføre tradisjonen fra Finn Gustavsen og Sigurd Evensmos Orientering. – Damm ønsker å medvirke ressursmessig og strategisk til at denne tradisjonen videreføres. Avisa […]

Ny Tid

Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Damm, har stor tro på utviklingsmulighetene for Ny Tid som en uavhengig og moderne nyhets- og kommentaravis. Han forteller at Damm med et oppkjøp ønsker å videreføre tradisjonen fra Finn Gustavsen og Sigurd Evensmos Orientering.

– Damm ønsker å medvirke ressursmessig og strategisk til at denne tradisjonen videreføres. Avisa vil bli tilført ressurser for å kunne realisere redaksjonens offensive planer i et spennende avismarked i forandring, forklarer Jenssen.

I løpet av de siste ti årene har Damm utviklet seg fra å være et forlag med mer nisjépregede utgivelser innen faktabøker og barnebøker til et breddeforlag med utgivelser innen alle sjangre. Årsomsetningen har økt fra 49 millioner kroner i 1995 til 590 millioner kroner i 2005.

– I hele denne perioden har forlaget satset målbevisst og langsiktig. Denne tenkningen ligger bak fjorårets etablering av det litterære tidsskriftet Kraftsentrum og Damms overtagelse av Vagant. Den ligger også bak vårt ønske om å over Ny Tid.

Kommentarer
DEL