Ønsker vi et felles europeisk finansdepartement?

Bare fem prosent av de såkalte «hjelpepengene» til Hellas gikk til den greske økonomien. Resten er gått til finanskapitalen for å redde bankene.

Pål Steigan
Steigan har egen blogg på steigan.no, og skriver faste kommentarer i Ny Tid.

«Det er frekt å si at dette ikke handler om suverenitetsavståelse,» sa Sps Liv Signe Navarsete som kommentar til at Regjeringen vil ha Norge inn under EUs finanstilsyn samtidig som finansminister Siv Jensen påsto at dette «ikke handler om selvråderetten». 11. mai la Regjeringen frem et lovforslag om å legge det norske Finanstilsynet inn under EU. At det dreier seg om suvereniteten, burde være en avsluttet diskusjon. Regjeringen har selv lagt opp til at lovforslaget må behandles etter Grunnlovens § 115. Og den sier at det må minst tre fjerdedels flertall til i Stortinget for å overføre myndighet til internasjonale organer.

Regjeringen har tydeligvis hastverk i denne saken, som dreier seg om den største suverenitetsavståelsen siden vi ble medlemmer av EØS. Forslaget skal klubbes gjennom uten noen nasjonal diskusjon og uten konsekvensutredning, og det skal gjøres brennkvikt – før Stortinget oppløses i sommer.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL