Ønsker ikke dødsstraff for homofili


Islamsk Råd Norge sitt svar til Dag Herbjørnsruds lederartikkel fra Ny Tid 21. august.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2009-08-28

Av Shoaib Sultan
Generalsekretær
Islamsk Råd Norge

Dag Herbjørnsrud skriver i en lederartikkel i Nytid 21. august at det er på tide å legge død saken om hvorvidt Islamsk Råd Norge (IRN) støtter dødsstraff mot homofili. Det er lett å si seg enig i dette, men etter flere forsøk er vi ikke like optimistiske som Herbjørnsrud i at dette skal lykkes. For vårt standpunkt feilrepresenteres til stadighet uansett hvor mange ganger vi måtte uttale oss. Men vi prøver gjerne igjen. Islamsk Råd Norge søker ikke, har ikke søkt og kommer ikke til å søke dødsstraff for homofili. Respekten for norsk lov er en like soleklar plikt for oss som for alle andre borgere av dette landet, og det burde ikke være nødvendig å måtte repetere dette til det kjedsommelige. Likeledes burde det nå være unødvendig å gjenta at vi tar avstand fra vold og trakassering, mot homofile såvel som andre. Like soleklart burde det være at IRN ikke har noen myndighet overfor andre lands rettspraksis, slik Herbjørnsrud ganske riktig påpeker.

Hvor passer så vår anmodning til det Europeiske Fatwarådet om å vurdere spørsmålet om straff for homoseksuelle handlinger inn? Her må vi ta selvkritikk og erkjenne en viss naivitet og manglende forståelse for hvordan utenforstående kunne tolke dette. Hensikten var imidlertid ikke, som mange synes å tro eller ynder å fremstille, å be om instrukser om hva vi skal mene. IRN er ikke underlagt Fatwarådet på noen måte, og er ikke bundet av noen av dets meninger. Imidlertid følte vi at spørsmålet var av stor prinsipiell betydning, og fortjente en bredere teologisk behandling enn IRN kunne gi det. I etterpåklokskapens perfekte lys ser vi selvfølgelig at vi burde nøyd oss med å fastslå det opplagte; at vi respekterer og følger norsk lov. For å klargjøre: IRN har allerede tatt et standpunkt i saken, og dette standpunktet er uavhengig av Fatwarådets eventuelle fremtidige konklusjon.

Når dette så forhåpentligvis er ryddet av veien, ønsker vi å kommentere voldsepisoden mot to homofile i Grønland i forrige uke. IRN reagerer meget sterkt på denne hendelsen. Vi markerte umiddelbart vår sterke fordømmelse av slike handlinger ved å samme dag gå ut med en felles uttalelse på TVNorge sammen med Landsorganisasjonen for Lesbiske og Homofile (LLH). IRN har over tid vært i dialog med LLH, med sikte på å samarbeide om saker av felles interesse. …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal