Ønsker ikke å kommentere utleveringen

Justis- og beredskaps-departementet ønsker ikke å kommentere vedtaket om utlevering av Eugene Nkuranyabahizi. Kripos viser til at tre rettsinstanser har kommet frem til at det er skjellig grunn til mistanke.  

Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 18.08.2016

Departementet fikk anledning til å kommentere og svare på kritikken fra både Eugene og advokat Risnes. De svarer på epost:

«I utgangspunktet er det ikke ønskelig å kommentere enkeltsaker om utlevering. Vi kan derfor ikke kommentere denne saken spesielt.» Kripos, som er ansvarlig for etterforskningen, viser til at tre norske domstoler mener det er skjellig grunn til mistanke. Politiadvokat Espen Hanken skriver dette i en epost til Ny Tid:

«Vilkåret om skjellig grunn til mistanke er behandlet i tre rettsinstanser, og fremgår av premissene der. Etter behandlingen i rettssystemet er det departementet som har vært ansvarlig for videre saksbehandling siden senvinteren 2015 i henhold til utleveringsloven, og som vil forberede eventuell klagesak til Kongen i statsråd. Anførslene vedrørende at noen vitner etter det opplyste angivelig skal ha endret forklaring, er så vidt vi forstår tidligere fremmet ovenfor departementet som rette vedkommende i forbindelse med saksforberedelse og beslutning om utlevering.»

Kritisk til at de ga ut informasjon. Eugene forteller han er kritisk til at norsk politi ga informasjon om ham til myndighetene i Rwanda, som han var på flukt fra. Til dette svarer Kripos:

«Selv om en person anfører et beskyttelsesbehov, hindrer ikke dette som et utgangspunkt en eventuell straffeforfølgelse for alvorlige internasjonale forbrytelser, som etter en konkret vurdering kan fordre et visst samarbeid med landet man har reist i …… OBS. Se under …

Ny Tid i julegave

Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.