Bestill sommerutgaven her

Omstillingsanvisninger?

KØBENHAVN / Byerne vælger at påtage sig en hovedrolle i kampen for klimaet.

Ved C40 Mayors Summit 2019 i København sidst måned var det tilkaldt hovedtalere som Al Gore, Michael Bloomberg og Vandana Shiva. Greta Thunberg var ikke fysisk til stede, men det var en gruppe unge aktivister fra hele verden som arbejder på samme grundlag. 94 storbyer i C40-netværket ønsker at reducere CO2-udledninger.

FN’s 17 verdensmål (september 2015) gav en fælles ramme til forståelse af de udfordringer menneskeheden står overfor. Alligevel fortsætter udviklingen i den forkerte retning og bringer dag for dag verden tættere på diverse «tipping points».

Biodiversitet er truet blandt andet af en alarmerende hastighed i udryddelse af arter, af landbrugsjord der udpines for mikroorganismer og humus, samt af klima-ambitionerne der slet ikke er høje nok, hvis temperaturstigningen skal holdes under 1,5 grad.

Systemkritikken må udvikles fra det lokale til det globale.

Og der er andre udfordringer på den globale agenda. Der er for eksempel gang i en omorganisering i magtbalancen mellem stormagter, flygtningestrømme der vil nå nye højder som følge af krige og klima samt spændinger ved populisme og højrenationalisme. Yderligere så lurer den næste finanskrise i horisonten. Alt imens at uligheden øges.

Hvor nationerne således afstår fra at håndtere videnskabens udsagn om klimaet, så vælger byerne at påtage sig en hovedrolle i kampen for klimaet. Og det giver god mening. For 70 procent af verdens befolkning vil i 2050 bo i byerne – som står for langt størstedelen af den samlede CO2-udledning.

C40-konferencen blev gennemført i højt gear, med mange løfter og bekymrede miner i en sær blanding. Anvisninger på sammenhængende strategiske handlinger udeblev. Således kunne Danmarks statsminister Mette Frederiksen berette om den danske regerings erklærede hensigt om at gennemføre en 70 procent reduktion i CO2-udledning inden 2030 og samtidig forsikre tilhørerne om, at den grønne omstilling ikke er hendes topprioritet. «Jeg er socialdemokrat – før jeg er grøn», sagde statsministeren.

Lige som nationerne samlet står uden omstillingsanvisninger, således forlod også de positive C40-borgermestre pionerbyen København uden konkrete planer. Så længe modet og politikken mangler, vil økonomiske hensyn dominere …

Befolkningerne vil i de kommende år selv komme til at opleve konsekvenserne af en politik og en livsstil, som for alvor tog fart efter Anden Verdenskrig og specielt i de sidste 40 år. Noget må ske. Derfor vil byernes omstilling fortsat være afhængig af lokalbefolkningernes egne omstillingsinitiativer – som inspirationskilde. Set i lyset af en voksende erkendelse af vores sårbarhed må et nyt fokus på vores modstandskraft udvikles. Systemkritikken må udvikles fra det lokale til det globale.

Se www.c40.org

 

Avatar photo
Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.

Du vil kanskje også like