Omfordeling innenfor dagens skattetrykk

Fylkeslederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter forslaget om at en ny sentrum-venstreregjering ikke skal øke skattene utover 2004-nivå, men de vil ha en ny omfordeling.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I en rundspørring til fylkeslederne i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer det tydelig frem at de ikke ønsker noen økning i skattenivået utover 2004-nivå.

Dermed får SV-ledelsen støtte for sitt syn om ikke å øke skattene hvis partiet kommer i regjering etter stortingsvalget 2005. Dermed kan det se ut til at dette spørsmålet blir en intern krangel i SV om hvilken linje partiet skal gå for. I forrige uke sa et flertall av SVs fylkesledere til Ny Tid at de ikke vil at partiet skal binde seg til dagens skattenivå. De ønsker mulighet til å øke skattene hvis det er behov for det.

Vi stilte følgende spørsmål til fylkeslederne i Ap og Sp:

«Støtter du forslaget om at det samlede skattetrykket ikke skal økes fra

dagens nivå dersom Ap sammen med SV og Sp kommer til makten etter

stortingsvalget neste år?»

Mer omfordeling

De fleste ønsker å opprettholde skattenivået som det er i år, men det er et ønske at det skal skje en omfordeling av skattebyrdene, slik at de med høyest inntekt skal betale mer.

– Jeg mener at skattetrykket i hovedsak ikke skal økes, men det kan gjerne skjerpes ovenfor høytlønte, sier Nina Mjøberg i Buskerud Arbeiderparti.

Hun får støtte fra sin kollega i Vest Agder Ap, Tom Rune Thorvaldsen.

– Det er et klart behov for en omfordeling innefor dagens skattesystem og rammer –

til en langt mer rettferdig fordeling. Statsbudsjett for 2005 viser en sterk Høyre-profil,

også innen skattepolitikken, med mindre skatt til høytlønnede. Jeg kan ikke se at en eventuell Rød-grønnregjering vil bidra til en generell økning i det samlede skattetrykket, sier Tom Rune Thorvaldsen, og får støtte fra blant andre John Ole Aspli, leder i Møre og Romsdal Ap; nestleder i Troms Arbeiderparti, Arild Hausberg; Sverre Myrli, leder i Akershus Ap; Tor Bremer, leder i Sogn og Fjordane Ap; Per Kristian Skjærvik, leder i Sør-Trøndelag og stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap, Signe Øye.

Nei til skattelettelser

Leder i Rogaland Ap, Frode Berg, sier at det samlede skattetrykket i årene som kommer bør ligge på 2004-nivå.

– Men det er åpenbare behov for å gjøre omfordelinger, der skattenivået for høytlønte kan økes, mens skattetrykket for lavtlønte bør reduseres, sier Berge.

Vestfold Ap går imot alle skattelettelser.

– Vi går mot nye skattelettelser, både de tre milliardene som regjeringen har kommet med i budsjettforslaget for 2005 og de milliardene som regjeringen vil gi i årene som kommer. Vi ønsker å beholde det samlede skattenivået på dagens nivå, det vil si 2004-nivå. Derimot vil vi ha et mer rettferdig skattesystem, sier leder i Vestfold Ap, Sonja Mandt Bartolsen.

Hun peker blant annet på at det er rettferdig å innføre skatt på aksjeutbytte.

– Inntektene fra en slik skatt kan for eksempel brukes til skattelette for vanlige lønnstakere, uten at det samlede skattenivået da øker, sier Mandt Bartolsen, so støtter partiets sentrale linje i disse spørsmålene. Samme standpunkt har fylkeslederen i Aust-Agder Ap, Solveig Solbakken og fylkeslederen i Hordaland Ap, Per Rune Henriksen.

Ta skatten tilbake

Ragnar Nordgreen, nestleder i Oppland Arbeiderparti vil ha tilbake de skattekronene som Bondevik II-regjeringen har delt ut de siste årene. Han er dermed på linje med de fylkeslederne i SV som ikke vil ha noe skattetak slik det har blitt foreslått for en Sp-Ap-SV-regjering. Han svarte nei på vårt spørsmål og begrunnet det slik:

– Enhver svekkelse av skattenivået, og derved av offentlig forbruk som andel av samlet forbruk, som er gjennomført som resultat av Sem-erklæringen må reverseres. Det er altså ikke nok bare å reversere skattesvekkelsen som følger av statsbudsjettet for 2005. Det er ikke skattebyrden som lettes. Det er velferdsskatten – fundamentet for velferdssamfunnet – som svekkes. Det må en ny regjering straks rette opp, for å forsvare betegnelsen solidaritetsregjering, sier Ragnar Nordgreen.

Sosial profil viktig

I Senterpartiet er det også de fleste som ønsker at skattenivået ikke skal øke utover 2004-nivå. Fylkesleder Bjørn Arild Gram i et av de viktigste fylkene til partiet, Nord-Trøndelag, er soleklar og støtter forslaget om å stoppe på 2004-nivå, og får støtte fra sin kollega i Sør-Trøndelag, Randi Sollie Denstad.

– For meg er det viktig at vi får en bedre sosial profil på skattebelastningen. De med mest inntekt skal betale mest, mens de som tjener minst må få en lette, sier Randi Sollie Denstad, og peker på momsfritak på mat som et godt tiltak for å hjelpe de med lavest inntekt. Hun får støtte fra nesteleder i Finnmark Sp, Bjørn Angell og leder i Akershus Sp, Trond Erik Hovind.

– Jeg ser heslt at det holdes på dagens nivå, men om nødvendig må det økes, Ellen Løchen Børresen, fylkesleder i Østfold Sp. Hun tror at en lokal- demokratisk modell kan være å gi kommunene mulighten til å øke det kommunale skattøren.

Bjarne Kvadsheim, leder i Rogaland Sp, er en av de som tviler på om det er riktig å love at skattetrykket ikke skal øke etter valget i 2005.

– Jeg er ikke helt sikker på om dette er et godt forslag. Det viktigste er at de offentlige tjenestene som eldreomsorg, skoler og barnehager blir bedre. I den sammenhengen er jeg villig til å se nærmere på skatten, fordi det er jo rart at tallet på millionærer i Norge øker, samtidig som mange mener at standarden på de offentlige tjenestene har blitt dårligere, sier Bjarne Kvadsheim.

– Jeg skal ikke utelukke at Sp, Ap og SV kan løse disse utfordringene uten å øke skattetrykket, men partiene bør ikke binde seg til et bestemt nivå allerede nå, sier Bjarne Kvadsheim.

---
DEL

Legg igjen et svar