Om ulikheten mellom menneskene og maskinene


Werner Herzog utforsker og utfordrer internett – som den drømmende dokumentaristen han fortsetter å være.  

Underviser filmvitenskap på NTNU Epost endreeid@gmail.com
Email: endreeid@gmail.com
Publisert: 2016-08-18

Lo and Behold, Reveries of the Interconnected World (2016)
Regi: Werner Herzog

 

I Jean-Jacques Rousseus Om ulikheten mellom menneskene (1755), en forestilt utviklingshistorie om mennesket, hevder han at det ikke er tankeevnen som skiller mennesket fra dyrene, men vår særegenhet som fritt vesen. Denne fornemmelsen skulle bli viktig for romantikerne på 1800-tallet, som reagerte på opplysningstidens gudedyrking av menneskets fornuft.

Hadde ikke de store seirene i opplysningstiden – opplysningen om falskheten i religiøse dogmer og det frigjørende ved tankens kraft – gått på bekostning av oppmerksomheten for det intuitive, følsomme og drømmende som også preger menneskets verden? Dette mente mange av kunstnerne i det som har blitt kalt den romantiske revolusjonen (som startet rundt 1790), og som initierte et nytt fokus på en kreativ irrasjonalitet – som kjærlighet, lidenskap, galskap og drømmer – som kunne sprenge forstandens horisonter og avløse oss fra en «sunn fornuft» som begrenset vår frihet.

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)