INDIA: Grusomhetens Teater har nettopp kommet hjem fra India, der de deltok under den 12. internasjonale teaterfestivalen i Kerala. Vi ba regissør Lars Øyno reflektere rundt deres forestilling og erfaringer.

Email: larsoeyno@gmail.com
Publisert: 2020-03-07

Plassert helt øverst i amfi nær lysbordet med 1200 tilskuere på radene ned mot scenen betrakter jeg mitt eget skuespill. Teaterlokalet er halvt åpent, kun tak over scene og amfi, mørke utenfor, gatelyder. 20 minutter passerer. Folk begynner å gå – etter 45 minutter har 200 mennesker forlatt salen. Resterende 1000 sitter igjen til slutt. Applaus og mottagelse av festival-planket, noen ord fra regissør til festivalens ledelse med takk for invitasjon samt presentasjon av skuespillerne. En kommentar til publikum med takk for utholdenhet, som blir returnert med litt latter og applaus.

Arthur Rimbaud

Hva er det som skjer på scenen i 1 time og 45 minutter, under forestillingen I is another om dikteren Arthur Rimbaud i Afrika? Hvorfor forsvinner deler av publikum?

Snart slår hele vanviddet ut i full blomst.

Kulturforskjeller bidrar til en del av svaret. India har mye tungt å gripe fatt i. Folk preges av det – og søker mot lyset. Vår forestilling om Rimbaud handler om fortvilelse og undergang – lyset utenfor bildet. Historien vi forteller, beskriver migranten, dikteren som oppgir sin karriere, forlater sine venner, sin familie, sitt hjemsted og land til fordel for et krevende liv som handelsmann i Etiopia og Jemen. Målet var en omvendelse.

Objektivt betraktet er dette et særegent teaterstykke, en sjelden kulturopplevelse i øst som i vest. Kulturen dikteres av utenforstående analytikere, som måler og veier det hele i forhold til den rådende og nødvendige kommersielle konteksten. Svært få originale verker blir til under slike forhold. Kunstneriske prosjekter løsrevet fra kapitalinteresser og generell konformisme er så godt som ikke-eksisterende.

Abonnement kr 195 kvartal

Da oppstår spørsmålet: Har kunst noen mening hvis den ikke er frigjort fra den automatismen som preger dyret? Her må vi definere hva vi mener med kunst – selve det udefinerte ved en skapende prosess. Den skapende er en håndverker for noe udefinerbart.

Den virkelige poeten når det ukjente, sier Rimbaud i sitt berømte brev til


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?