Bestill sommerutgaven her

Om Assange, tortur og straff

Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff, sier følgende om Assange:

• Julian Assange er ikke straffedømt og utgjør ingen trussel mot noen. Hans langvarige isolasjon i et høysikkerhetsfengsel er verken nødvendig eller proporsjonal og uten rettslig grunnlag.

Nils Melzer

• 65 av rundt 160 innsatte i Belmarsh-fengselet har fått påvist koronaviruset, inkludert en innsatt i samme fløy som Julian Assange. Lettelser i soningsopphold – som vi ser over hele verden som svar på koronaviruset – bør utvides til å omfatte alle innsatte med mindre fengselssoning er helt nødvendig. Først og fremst bør alternative lettelser utvides til å inkludere de spesielt sårbare, som Assange, som har lungeproblemer.

• I desember 2015 fastslo FNs arbeidsgruppe om vilkårlig fengsling at Julian Assange, siden han ble arrestert 7. desember 2010, har vært utsatt for ulike former for vilkårlig frihetsberøvelse, inkludert ti dager i Wandsworth-fengselet i London; 550 dagers husarrest og nesten sju års opphold i den ecuadorianske ambassaden i London, der han risikerte arrestasjon hvis han forlot bygningen.

Video fra innsiden av Belmarsh 2017, av det som skal være Julian Assanges celle og Assange i samtale med en ukjent
person. (Skjermdump Ruptly/Youtube)

• Assange har dessuten siden april 2019 blitt holdt i nesten total isolasjon i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London.

• Britiske myndigheter arresterte opprinnelig Assange på grunnlag av en arrestordre utstedt av svenske myndigheter i forbindelse med påstander om seksuell trakassering som siden har blitt formelt opphevet på grunn av manglende bevis.

• At Assange i dag sitter i varetekt, er for å sikre hans tilstedeværelse under den pågående amerikanske utleveringssaken, en prosess som godt kan strekke seg over flere år.

• Med bakgrunn i den betydelige helserisikoen fortsatt fengsling vil innebære, samt Assanges bekymringer over behandlingen og forholdene under varetektsoppholdet, bør han umiddelbart løslates eller settes i husarrest.

«Assanges rettigheter er blitt alvorlig krenket i mer enn et tiår.» Nils Melzer

• Assanges rettigheter er blitt alvorlig krenket i mer enn et tiår. Han må nå få lov til å leve normalt, med familie, sosial omgang og yrkesmessig utfoldelse, ikke minst for å gjenopprette helsen og forberede forsvaret mot den kommende amerikanske utleveringsbegjæringen.

• Grunnet stormakten USAs alvorlige menneskerettighetsproblemer bør ikke britiske myndigheter utlevere ham til USA.

FNs spesialrapportører utnevnes av det Genève-baserte FNs menneskerettighetsråd for å undersøke og rapportere om et bestemt menneskerettighetstema eller spesielle situasjoner i utvalgte land. Ekspertene er ikke ansatt i FN, og de får heller ikke betalt for arbeidet sitt. Se video www.setjulianfree.org i Litteraturhuset i Oslo i september 2020. Der er det også samlet omfattende dokumentasjon om saken mot Julian Assange.

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

Ikoniske malerier og fotografier

Forbilleder: I offentlighedens Latinamerika blir afhængighedsheltene Bolívar og San Martin eller Che Guevara og Evita, gjennom malerier og fotografier enten forgudet eller satanisert. Denne bogen ser nærmere på hvorfor.

Permanent undtagelsestilstand

ESSAY: Strømmen går, valutakurser fluktuerer, brødpriser eksploderer, brændstof forsvinder. Det er også stadige spor efter eksplosjonen. Alligevel formår Beiruts hårdtprøvede borgere gang på gang at finde fodfæste i kaos. Og kaosset er medvirkende til Beirut aldrig bliver en pusse-nusse-by.

Muslimske eliter, maktutøvelse og terror

AFRIKA: Hva kan en bok si om Boko Haram eller den porøse grensen mellom dagens Kamerun og dagens Tsjad? Eller om det førkoloniale kongedømmet Kanem-Bornu?

Grænserne for vores levemåde

FREMTID: Miljøkatastrofer, global opvarmning, civilisationskrise og planetær apokalypse har givet anledning til forestillinger om jordens undergang og tidens afslutning. Gennem en radikal antropologi gjør et par forfattere et forsøg på at genrejse vores tro på verden.

Agamben: Et brennende hus

FILOSOFI: Italienske Giorgio Agamben beskriver og tenker andre forløp for vår tenkning enn dagens mer teknologisk nihilistiske viljedrevne produksjonsparadigme. To bøker søker inn i andre muligheter enn den 'brannen' han mener vi befinner oss i. I dette essayet forsøker Astrid Nordang å bringe frem noe av dette kompliserte materialet.

Et godt liv uten stadig mer av alt

GRØNN VEKST: NY TID har her valgt å trykke et utdrag av boken Grønt manifest av vår faste kritiker. «Livskvalitet framfor veksttvang»: Tre små, men kraftfulle ord, som gir en nøkkel til endret retning på samfunnsutviklingen, der vår evige streben etter 'mest mulig' heller justeres til verdsettelse av 'tilstrekkelig'.

Endetidstanker

FILOSOFI: Mens postmodernismen innebar en eksplosjon, innebærer dagens posthume tilstand ifølge Marina Garcés en avvikling av alle muligheter – en implodering. Ja, er de håp vi i dag klamrer oss til, bare markedstilpassede behov for håp?

Camille, Hannah, Lisa, Pauline og Flora

KVINNER: Kunst som er utført av menn, vies rett og slett mer oppmerksomhet: i samlinger, i utstillingsprogrammer, i kunstlitteraturen, i kunstmarkedet. Men hva med den store mengden kvinnelige kunstnere gjennom de siste 500 årene?

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.