Bestill sommerutgaven her

Om Assange, tortur og straff

Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff, sier følgende om Assange:

• Julian Assange er ikke straffedømt og utgjør ingen trussel mot noen. Hans langvarige isolasjon i et høysikkerhetsfengsel er verken nødvendig eller proporsjonal og uten rettslig grunnlag.

Nils Melzer

• 65 av rundt 160 innsatte i Belmarsh-fengselet har fått påvist koronaviruset, inkludert en innsatt i samme fløy som Julian Assange. Lettelser i soningsopphold – som vi ser over hele verden som svar på koronaviruset – bør utvides til å omfatte alle innsatte med mindre fengselssoning er helt nødvendig. Først og fremst bør alternative lettelser utvides til å inkludere de spesielt sårbare, som Assange, som har lungeproblemer.

• I desember 2015 fastslo FNs arbeidsgruppe om vilkårlig fengsling at Julian Assange, siden han ble arrestert 7. desember 2010, har vært utsatt for ulike former for vilkårlig frihetsberøvelse, inkludert ti dager i Wandsworth-fengselet i London; 550 dagers husarrest og nesten sju års opphold i den ecuadorianske ambassaden i London, der han risikerte arrestasjon hvis han forlot bygningen.

Video fra innsiden av Belmarsh 2017, av det som skal være Julian Assanges celle og Assange i samtale med en ukjent
person. (Skjermdump Ruptly/Youtube)

• Assange har dessuten siden april 2019 blitt holdt i nesten total isolasjon i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London.

• Britiske myndigheter arresterte opprinnelig Assange på grunnlag av en arrestordre utstedt av svenske myndigheter i forbindelse med påstander om seksuell trakassering som siden har blitt formelt opphevet på grunn av manglende bevis.

• At Assange i dag sitter i varetekt, er for å sikre hans tilstedeværelse under den pågående amerikanske utleveringssaken, en prosess som godt kan strekke seg over flere år.

• Med bakgrunn i den betydelige helserisikoen fortsatt fengsling vil innebære, samt Assanges bekymringer over behandlingen og forholdene under varetektsoppholdet, bør han umiddelbart løslates eller settes i husarrest.

«Assanges rettigheter er blitt alvorlig krenket i mer enn et tiår.» Nils Melzer

• Assanges rettigheter er blitt alvorlig krenket i mer enn et tiår. Han må nå få lov til å leve normalt, med familie, sosial omgang og yrkesmessig utfoldelse, ikke minst for å gjenopprette helsen og forberede forsvaret mot den kommende amerikanske utleveringsbegjæringen.

• Grunnet stormakten USAs alvorlige menneskerettighetsproblemer bør ikke britiske myndigheter utlevere ham til USA.

FNs spesialrapportører utnevnes av det Genève-baserte FNs menneskerettighetsråd for å undersøke og rapportere om et bestemt menneskerettighetstema eller spesielle situasjoner i utvalgte land. Ekspertene er ikke ansatt i FN, og de får heller ikke betalt for arbeidet sitt. Se video www.setjulianfree.org i Litteraturhuset i Oslo i september 2020. Der er det også samlet omfattende dokumentasjon om saken mot Julian Assange.

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

UtØya / 22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikkJeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. juli / Generasjon Utøya (av Aslaug Holm, …)Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. juli / Arven etter 22. juli (av Tommy Gulliksen)Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
Kronikk / Strålevernets «anerkjente» institusjonerOverser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Kina / François Jullien’s Unexeptional Thought (av Arne de Boever)Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
Handke / Mein Tag im anderen Land (av Peter Handke)Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
Nato / Til NATOs disposisjon Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
Orientering nr. 22 1971 / Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.
Essay / Jeg var helt ute av verdenForfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.
Prio / Når man i stillhet vil disiplinere forskningenMange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.
Spania / Er Spania en terrorstat?Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Militært / De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veienVi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?
Bjørneboe / HjemlengselJens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.
Y-blokka / Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokkaFem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.
Tangen / En tilgitt, lutret og salvet korguttFinansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.
Miljø / Planet of The Humans (av Jeff Gibbs)For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.
Mike davis / Pandemien vil skape en ny verdensordenIfølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.
Samhold / Newtopia (av Audun Amundsen)Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.
Anoreksi / Selvportrett (av Margreth Olin, …)Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.