foto: www.kremlin.ru

Om anerkjennelse og makt


Når Trump handler som han gjør, impulsivt og ure ektert, er det i begjæret etter anerkjennelse.

Forfatter og filmskaper.
Email: dragsethterje@gmail.com
Publisert: 2017-10-12

Barn søker anerkjennelse hos sine foreldre, og får støtte fra foreldre og lærere når de oppnår resultater i lek og arbeid, ved grenseoverskridende erfaringer og når de forstår konsekvensene av sine handlinger, etter hvert i alle ytterligheter, og viser evner, mot og vilje til å forstå omgivelsene og verden på en realistisk og fornuftig måte.

Alle relasjoner mellom mennesker handler på en eller annen måte om maktforhold. Foreldre fremstår som autoriteter. Ser vi på politiske og ideologiske relasjoner, for ikke å snakke om teologiske, og på private relasjoner eller relasjoner mellom nasjoner, handler det alltid om anerkjennelse og makt. I kjærlighet gjelder det samme: Vi forelsker oss fordi vi ser og blir sett av en annen, som anerkjenner oss tilbake. Den viktigste kjærlighetshandling er å overse den andres feil, sa psykolog Ingjald Nissen: at man anerkjenner den andre i sin annerledeshet. Innsikt i andres svakhet og sårbarhet gir anledning til makt og maktmisbruk.

Psykologen Ingjald Nissen skriver 
at den viktigste kjærlighetshandling er å overse den andres feil. Innsikt 
i andres svakhet og sårbarhet gir anledning til makt og maktmisbruk.

Maktens vesen. Hva er egentlig makt? Hobbes, Nietzsche og Foucault har utdypet begrepet og sett på mekanismene i den grove, undertrykkende maktutøvelsen. Hegel vurderer makt/ anerkjennelse som en bestrebelse for å forstå seg selv i verden – og når Trump agerer som han gjør, spontant og ugjennomtenkt, ivrer han etter å vise oss at han er en mann som gjør nettopp dette. Han handler på begjæret etter å bli anerkjent.

Makt er å gi og å ta – og i ubalansen mellom disse to ligger kimen til konflikt. Den nasjon som ikke anerkjennes, næres av frykt for undertrykking, territorie- og privilegietap – ja, ytterligere tap av anerkjennelse og derav tap av enda mer respekt og makt. Hva den ene vinner, taper den andre. Slik blir den svakere nasjonen lett offer for den sterkeres overgrep.

Den personlige anerkjennelse er selvfølelse, som igjen kan være inngangen til selvinnsikt. Og en sunn selvinnsikt gir mentale verktøy til analyse og selvkritikk.

Putin og Trump. Denne slags maktkamp kjenner vi fra den kalde krigen, hvor trusler og opptrapping av våpenarsenaler fikk utvikle seg i all sin gru. Trump, skruppelløs forretningsmann og mediestjerne, og Putin, …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?