ANDREJ VYSJINSKIJ – HOVEDANKLAGER UNDER DE UHYGGELIGE MOSKVA-PROSESSENE.
ANDREJ VYSJINSKIJ – HOVEDANKLAGER UNDER DE UHYGGELIGE MOSKVA-PROSESSENE.

Om å oppleve jordskjelv mellom to bokpermer

ORIENTERING 9. AUGUST 1969

Sigurd Evensmo
Email: singur@nytid.com
Publisert: 15.08.2019

Det skal jo helst være mord – mange, fantasirike og passesadistiske og forfriskende mord, gjerne svært detaljert skildret etter tidenssmak. I ferielesningen, mener jeg. Ingen nordmann med respekt for seg selv, ogdet vil si respekt for sitt velvære og dermed sitt behov for avspenning,unnlater å sørge for tilstrekkelig krim i kofferten eller ryggsekken, så myemer som han i sommerukene kanskje må unnvære de ukentlige doser av detek-serierog Kruttrøyk i TV.

Formin del ble det bare to bøker denne sommeren, men de utgjorde til sammenbortimot tusen sider, og det samlede antall mord var 26 millioner. Tallet er ikke nøyaktig, for det dreide seg om virkelige og ikkeoppdiktede mennesker, og da går det såpass raskt og raust unna i vår århundreat det nesten aldri kan bli noen pertentlig opptelling, om en ser bort frasjeldne bokholderbegavelser som Adolf Eichmann. Runde anslag må det bli for demyrdede av kjøtt og blod, f.eks. ca. 10 millioner i den første verdenskrigen,ca. 50 millioner i den annen osv., med feilmarginer på noen millioner oppovereller nedover. Tallene vil nok helst være i underkant. Det fins så mangestillferdige stakkarer som dør like lydløst og upåaktet som de levde, særlignår de ikke står i rullene eller på lister.

De 26millionene jeg leste om i sommer, har det til felles at de ikke ble myrdet pånoen slagmark, men tatt av dage våpenløse og sivile, med noen få unntak. For dealler fleste var dødsårsaken at makthaverne ikke likte dem, men noenhundretusener ble drept ved forskjellige slags vanvare – feiltagelser, distraksjon,tilfeldighetens luner, svikt i et organisasjonsapparat o.l.

Den eneboka forteller om 6 millioner mord, den andre om 20 millioner, og de foregikkalle i tidsrommet 1930–50. Av denne og andre grunner utgjør de til sammen etspesielt kapittel av vår tids saga.

I motsetning til den tradisjonelle kriminallitteraturen som er høyt skattet og uunnværlig i velferdskulturen, gir de nevnte bøkene ingen avspenning og vil følgelig bli skydd, om overhodet oppdaget av de mange ømfintlige som ikke tåler den slags, men holder seg til «Helgenen» og hans like. For å si det rett ut: Den som leser disse to bøkene med noenlunde åpent sinn, blir aldri riktig den samme som før i sin tankeverden. Særlig gjelder dette for folk som ikke bare selv opplevde de to årtiene 1930–50, men levde med i det som skjedde, om enn på betryggende avstand. Så er alle advart.

Ny Tid i julegave

Gjennom de siste 15 år fikk menneskene gradvis avslørt det største folkemord i historien: «den endelige løsning» av jøde-spørsmålet – kjølig og nøyaktig planlagt, industrielt gjennomført. Om tallet 6 millioner drap er det ofte og med rette sagt at det er for stort til egentlig å fattes av en normal forstand, men etter hvert som formene for utryddelsen ble klarlagt, følte vel folk flest at denne forbrytelsen overskygget alt annet i Hitlers 12-årige redselsvelde.

Boka Mens seks millioner døde(Gyldendal), av den amerikanske journalisten Arthur D. Morse, kalles i
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.