Oljeutfordringen

Klimaeksperter mener Norge bør bli et modellsamfunn for fornybar energi. Da trenger vi et eget klimadepartement og en klimapolitisk revolusjon.

Ny Tid

Publisert dato: 13/06/2008

Før helga opplevde oljemarkedet den største prisoppgangen på 25 år. Oljeprisen steg til nesten 140 dollar fatet. Selv om prisen nå er på vei ned igjen, bidrar de generelt svært høye oljeprisene til en markant styrking av den norske krona. Den økende etterspørselen på verdensmarkedet, og at kun trolig 35 prosent av ressursene på norsk sokkel hittil er produsert, gir dessuten løfter om et fremdeles stort potensial for verdiskapning i olje- og gassektoren.

Tanken om at petroleumsindustriens sterke forankring i norsk samfunnsliv og politikk kan virke hemmende på satsingen på og utviklingen av fornybare energikilder, opptar stadig flere.

– I et land hvor så mye er lagt til rette for oljeindustrien, vil det være enda vanskeligere for fornybar energi å vokse fram enn i land hvor infrastruktur og institusjoner ikke i like stor grad er tilpasset en bestemt og allerede eksisterende industri, påpeker Espen Moe, vitenskaplig ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU). Hans forskning har vært sentrert rundt hva som skjer når en form for industri får stor politisk makt.

– Poenget med oljeindustrien er at et tverrpolitisk Norge så hvilke muligheter som lå her. Deretter ga man industrien gode betingelser til å vokse seg politisk mektig og innflytelsesrik. Når vi snakker om å bygge opp fornybar industri i dag, virker det som om vi har glemt at oljeindustrien ikke vokste frem av seg selv, men at den krevde betydelig statlig innsats. Og spørsmålet blir da om vi er villig til å gjøre noe lignende en gang til, påpeker Moe.

Les mer i papirutgaven

Kommentarer